جدیدترین خبرهای سروشان
 
آخرین خبرهای سروشان
 
منتشر شده در تاریخ :1388/03/11
تعداد بازدید : 714
روند اجرایی فاز اول پروژه " پشتيباني مقيم"
از ابتداي نيمه دوم سال 87 واحد تضمين کيفيت شرکت سروشان با هدف بررسي ميزان رضايتمندي مشتريان و رسيدگي به نيازها ومشکلات استفاده کنندگان از نرم افزار، اقدام به برگزاري جلساتي با مديران و کاربران شرکتهاي استفاده کننده از نرم افزار نمود.در نتيجه اين جلسات واحد تضمين کيفيت شرکت سروشان اقدام به تهيه گزارشاتي در ارتباط با معضلات موجود در روند کاربري نرم افزار نمود.با نگاهي اجمالي به اين گزارشات و مقايسه آن با شاخص هاي آرماني استفاده از نرم افزار ، مشکلات بيشتر نمودار گرديد. آسيب شناسي که با بررسي اين گزارشات که دستاورد جلسات متعدد بود حکايت از اين مطلب مي کرد که تغيير و تحولات درون سازماني برخي از شرکتها ، اعم از تغييرات نيروي انساني و يا تحولات ساختاري در شيوه کار ، عدم همسان سازي مناسب در نوع استفاده از نرم افزار سروشان با توجه به تغييرات بوجود آمده باعث بروز مشکلاتي گرديده بود که با پشتيباني هاي کوتاه و آموزش هاي مقطعي مرتفع نشده و همچنان ضعف هايي در برخي نقاط ديده مي شد. از سوي ديگر شرکت سروشان بصورت روزانه در حال ارتقاء سطح کيفي نرم افزار بوده و قابليتهاي جديد بسرعت به نرم افزار اضافه مي گردد ، دستاوردهاي جديدي که نرم افزار سروشان را بعنوان جامع ترين و بزرگترين نرم افزار تخصصي خدمات پس از فروش در سطح ايران مطرح کرده است. بايستي به اين نکته توجه داشت که برخي از مشتريان سروشان که بيش از يک دهه در حال استفاده از نرم افزار مي باشند ، بدليل مشکلاتي که ذکر شد نه تنها از استفاده از قابليت هاي جديد سيستم محروم مانده اند بلکه هنوز با مشکلات کاربردي دست به گريبان مي باشند. با توجه به نکاتي که به آن اشاره شد ، گروه الکترونيک و کامپيوتر سروش اقدام به بررسي و تحليل معضلات موجود در شرکتها در ارتباط با کاربرد نرم افزار نمود وطي برگزاري جلسات داخلي و نظر سنجي از مديران مجموعه اقدام به برگزاري طرح نويني با عنوان طرح پشتيباني مقيم نمود. اين طرح در هيئت مديره مجموعه به تصويب رسيد و وظيفه اجرايي آن به واحد استقرار محول گرديد. فراخوان طرح مذکور در اواخر سال 87 براي تمامي شرکتهاي تحت پوشش پشتيباني ارسال گرديد. بدليل حجم بالاي درخواستها از سوي مشتريان، واحد استقرار اولويت را با شرکتهايي دانست که درخواست آنها زودتر براي شرکت سروشان ارسال گرديده بود. فاز اول پروژه از تاريخ 20/01/1388در سطح 11 شرکت آغاز گرديد و ما بقي شرکتهايي که تمايل به شرکت در اين طرح را داشتند در ليست فاز دوم اجرايي قرار گرفتند. اين طرح مجموعاً در 8 جلسه انجام مي گيرد که تا تاريخ 29/02/1388 ، 5 تا 6 جلسه از آن با موفقيت تشکيل شده است. کارشناسان حاضر در شرکتها دو جلسه ابتدايي را به بررسي مشکلات نرم افزاري و سخت افزاري تک تک کاربران مي پردازند و درصورتيکه روايت نرم افزار مربوط به نسخه قديمي باشد عمليات ارتقاء نسخه نرم افزارنيز توسط واحد پشتيباني انجام مي گيرد. از جلسه سوم رفع مشکلات آغاز شده و در صورت نياز آموزشهاي لازم جهت استفاده بهينه از نرم افزار داده مي شود. درجلسه چهارم ادامه آموزشها پيگيري مي شود. همچنين قابليتهاي جديدي که پس از ارتقاء در نسخه جديد به نرم افزار اضافه شده راه اندازي و آموزش داده مي شود. درجلسه پنجم از طرح پشتيباني مقيم به سوالات کاربران پاسخ داده مي شود و راه حل هاي جديدي که با توجه به مشکلات ارائه شده ، مجددا بررسي مي گردد. درجلسه ششم در صورت تشخيص کارشناس شرکت سروشان روال هاي جديد راه اندازي مي گردد.در اين جلسه براي کاربران نحوه گزارشگيري آموزش داده مي شود و گزارشاتي نيز بعنوان نمونه ارائه مي گردد. پس از انجام اين جلسه کليه اقدامات انجام گرفته و روند پيشرفت پروژه توسط کارشناس شرکت سروشان و معاونت استقرار اين مجموعه بررسي مي گردد. در جلسه هفتم کارشناس سروشان موظف به ارائه الگوريتم کاري و نيز شيوه کاربري نرم افزار با توجه به نوع کارشرکت استفاده کننده مي باشد.در اين جلسه آموزش گزارشگيري به مديران نيز انجام مي گيرد. در جلسه آخر پروژه بازخوردهاي اجراي طرح بررسي و اقدامات انجام شده توسط واحد تضمين کيفيت شرکت سروشان مورد ارزيابي قرار مي گيرد. با گذشت حدودا 5 تا 6 جلسه از اين طرح ، موارد و مشکلات بسياري که اعم از مشکلات سخت افزاري ، ناکافي بودن آموزش هاي داده شده ، عدم کاربري درست با توجه به نوع روال راه اندازي شده در محل شرکت استفاده کننده از نرم افزار ، اطلاعات غلط وارد شده در نرم افزار و . . . مرتفع گرديده و ميزان رضايت مشتريان از نحوه ارائه اين پشتيباني خاص قابل توجه ارزيابي مي شود. با توجه به اينکه هنوز اين طرح در فاز اول به پايان نرسيده است دستاوردهاي مثبت بسياري براي استفاده کنندگان از نرم افزار و نيز شرکت سروشان داشته است.با توجه به ارائه راهکارهاي جديد و نيز مطرح نمودن شيوه هاي نوين سطح توقعات مديران شرکت هاي کاربر بالا رفته که اين امر در بلند مدت باعث پيشرفت کيفي خدمات ارائه شده به مشتري مي گردد. اعلام نياز جهت تهيه کنسولهاي جديد از سوي اين شرکتها صحه اي بر اين مطلب مي باشد. گروه الکترونيک و کامپيوتر سروش با توجه به استقبال گسترده از طرح مذکور و نيز ميزان رضايتمندي بالاي مديران و کاربران شرکت هاي تحت پوشش اميدوار است با همکاري هرچه بيشتر شرکتهاي کاربر فاز دوم اين طرح را با کيفيت بالاتري برگزار نمايد.