جدیدترین مقالات سروشان
 
پياده سازي اولين نرم افزار يکپارچه در صنعت خدمات پس از فروش خودرو مختصري از استقرار سيستم جامع سروشان در شرکت بم خودرو بیشتر ... 1401/12/01
مسعود مهدويان فرد ؛ تأثير اينترنت اشيا در خدمات پس از فروش خودرويي امروزه با توجه به سرعت حرکت و پيشرفت روزافزون فناوري در دنيا، فناوري هاي جديدي در صنايع استفاده مي شود که يکي از آنها IOT (Internet Of Things) يا همان «اينترنت اشيا» است. بیشتر ... 1401/11/26
حميد يوسفي خواه ؛ نگاه ويژه به خدمات مکانيزه در مراکز تخصصي ، نياز امروز مصرف کنندگان کالايي چون خودرو چه از منظر سرمايه گذاري و چه از ديدگاه مصرف کننده نهايي ، به دليل کنترل هزينه هاي استهلاک و نگهداري ، بيش از پيش به چرخه خدمات پس از فروش وابسته است. بیشتر ... 1401/11/24
قبل
بعد