02158227
سازمان پشتیبانی سروشان

با توجه به امکانات گوناگونی که نرم‌افزار سروشان در اختیار مشتریانش قرار می‌دهد و به‌منظور نظم‌دهی و دقت و تسریع در رسیدگی به مسائل مشتریان، پشتیبانی مستقر در این مجموعه نزدیک به 40 کارشناس متخصص و مجرب است که در هشت گروه مشخص و تفکیک‌شده مشغول به ارائه خدمت هستند. همچنین در تیم‌های سازمان پشتیبانی، مدیر همه پروژه‌های آن گروه حضور دارد و تعامل کامل و پیوسته‌ای بین اعضای گروه و مدیر پروژه برقرار است.

از دلایل دیگر این گروه سازی می‌توان به تخصیص هر مشتری (از زمان تهیه و استقرار نرم‌افزار) در حوزه پشتیبانی به یک گروه مشخص و رصد نیاز او از ابتدا اشاره کرد. به‌این‌ترتیب، مشتری همیشه احساس می‌کند که در همه تعامل‌هایش با پشتیبانی، با گروهی ثابت در ارتباط است و با توجه به سوابق ارتباط‌هایش با کارشناسان مربوط در آن تیم، نیازی به مطرح‌نمودن مجدد ساختار و فرایندهای آن مجموعه برای کارشناس پشتیبانی ندارد و در کمترین زمان، بررسی و اقدامات لازم برای او انجام می‌شود.

هرچقدر هم که یک سامانه نرم‌افزاری به پوشش نیاز‌های مشتریانش ببالد، با توجه به استانداردسازی روزانه در بازار مربوطه، همیشه و به‌کرات نیازهایی از جانب مشتریان به واحد پشتیبانی اعلام می‌گردد که باید بررسی شود.

شرکت سروشان این اتاق فکر را فراهم کرده است تا مشتریان ایده‌های روزانه‌شان را در حوزه خدمات پس از فروش مطرح کنند، همیشه نیازهایی از طرف مشتریان به‌منزله چالشی جدید در حوزه پشتیبانی به کارشناسان سازمان اعلام می‌شود. در این مواقع، منطق آن نیاز و شبیه‌سازی مربوط به آن، به‌صورت کامل در قسمت واحد پشتیبانی تحلیل شده، در صورت لزوم، با توجه به ارتباطات تعیین‌شده با واحد تولید شرکت سروشان، نیاز مشتری به‌همراه شبیه‌سازی لازم ایجاد می‌شود و تحلیل صورت‌گرفته به‌منظور ایجاد به واحد تولید سروشان ارائه می‌گردد و در صورت فراهم‌سازی بستر مربوطه، در قالب نکته جدید در اختیار همه مشتریان آن حوزه قرار می‌گیرد.

در سازمان پشتیبانی شرکت سروشان با توجه به برگزاری جلسه‌های مدون در هر گروه به‌منظور تحلیل نیاز مشتریان و ارائه راهکار برای رفع مسائل هر کارشناس به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مدام رصد و ارزیابی می‌شود و سطح هر کاربر دائم در حال تحلیل و ارزیابی است و در صورت لزوم، آکادمی آموزش شرکت سروشان، سطوح آموزشی را در قالب سرفصل‌های مشخص برای کارشناسان برگزار می‌کند و پس از ارزیابی مجدد، مجوز رسیدگی به درخواست‌های آن حوزه را به آن کارشناس اعطا می‌نماید. با توجه به مهندسی کاملی که در قسمت پشتیبانی درون شرکت سروشان رخ داده است، امیدواریم بتوانیم با پشتیبانی مناسب و بهینه در این حوزه، اطمینان‌خاطر همه مشتریان را فراهم نماییم.