نشاني دفتر مرکزي:
تهران، خيابان طالقاني , تقاطع سپهبد قرني , جنب هلال احمر , شماره 292 , طبقات چهارم و ششم
کد پستی:1599844934
شماره تماس : 58227

نشاني سازمان پشتيباني:
خيابان سپهبد قرني , بالاتر از تقاطع طالقاني , پلاک 108 , طبقه اول
شماره تماس : 87700220 (30 خط)

نشاني مرکز آموزش:
خيابان سپهبد قرني , بالاتر از تقاطع طالقاني , پلاک 100 , طبقه دوم واحد سوم
شماره تماس : 88944921 , 88926511
شماره تماس و نمابر:
00 28 90 88
32 05 92 88
76 22 92 88
17 33 89 88
72 04 92 88
77 40 03 86
94 40 03 86
60 25 92 88
90 22 92 88
55 28 92 88
89 40 03 86
73 04 92 88
85 40 03 86
02 41 03 86
07 41 03 86
96 40 03 86
91 40 03 86
99 40 03 86
05 41 03 86
شماره تماس واحد فروش:
48 41 92 88
84 42 92 88
39 42 92 88
آدرس پست الکترونیک:
sorooshan@sorooshan.com
فرم تماس با ما