آدرس سازمان فروش و پشتیبانی:
تهران، خیابان طالقانی، تقاطع سپهبد قرنی، جنب هلال احمر، پلاک 292، طبقه چهارم و ششم
کد پستی:1599844934
(بخش اداری و پشتیبانی طبقه چهارم)

آدرس مرکز آموزش:
تهران، خیابان سپهبد قرنی، بالاتر از تقاطع خیابان طالقانی، شماره 108، طبقه اول

شماره تماس و نمابر:
00 28 90 88
32 05 92 88
76 22 92 88
17 33 89 88
72 04 92 88
77 40 03 86
94 40 03 86
60 25 92 88
90 22 92 88
55 28 92 88
89 40 03 86
73 04 92 88
85 40 03 86
02 41 03 86
07 41 03 86
96 40 03 86
91 40 03 86
99 40 03 86
05 41 03 86
شماره تماس واحد فروش:
48 41 92 88
84 42 92 88
39 42 92 88
آدرس پست الکترونیک:
sorooshan@sorooshan.com
فرم تماس با ما