جدیدترین خبرهای سروشان
 
آخرین خبرهای سروشان
 
منتشر شده در تاریخ :1389/08/08
تعداد بازدید : 4269
کارگاه آموزشی مدیریت شکایات مشتریان در 5 آبان 1389 برگزار گردید.
به لطف پروردگار ، کارگاه آموزشي مديريت شکايات مشتريان در 5 آبان 1389 در محل هتل پارسيان اوين برگزار گرديد. اين کارگاه با استفاده از نتايج نظرسنجي کارگاه هاي پيشين ، طراحي و اجرا شد. يکبار ديگر به استناد نتايج رضايت بخش حاصله ( از ديدشرکت کنندگان ) اثبات گرديدکه رمز موفقيت شرکت ها توجه به خواسته ها و انتظارات مشتريان مي باشد. اين آموزش به شکل کارگاه آموزشي ارائه گرديد . تعامل مناسبي بين شرکت کنندگان و مدرس ( آقاي صابر بابايي – معاونت خدمات مشاوره ) ايجاد شد که در اين فضا شرکت کنندگان فرصت اظهار نظر و شرکت در مباحث را يافتند. مثال ها و روش هاي ارائه شده کاملاً مربوط و متناسب با فضاي کسب و کار ايران بود و به همين جهت اغلب شرکت کنندگان در اين کارگاه اعتقاد داشتند که مطالب کاملاً کاربردي بوده است . اين شرکت ها درخواست نمودند که ضمن برگزاري اين آموزش براي کليه پرسنل شرکت مطبوع شان ، از خدمات مشاور شرکت سروشان در اين زمينه استفاده نمايند. استقبال از اين کارگاه نشانگر توجه شرکتها به موضوع با اهميت " مديريت شکايات مشتريان " مي باشد. با توجه به دريافت درخواست هاي متعدد از طرف شرکت هايي که به دليل محدوديت ظرفيت ثبت نام ، موفق به شرکت در اين کارگاه نشدند ، اين کارگاه در آذرماه 1389 نيز تکرار خواهد شد . در صورت تمايل جهت ثبت نام با بخش خدمات مشاور و آموزش شرکت سروشان تماس حاصل فرمائيد.     آرشيو تصاوير