جدیدترین خبرهای سروشان
 
آخرین خبرهای سروشان
 
منتشر شده در تاریخ :1389/08/22
تعداد بازدید : 777
اجرای موفقیت آمیز کنسول خروجی ساز سروشان
با توجه به قدمت فعاليت شرکتهاي ارائه کننده راهکارهاي نرم افزاري در حوزه هاي رايج مالي و اداري ، از دير باز ، انواع پکيجهاي نرم افزاري در اين حوزه ها با تنوع چشمگير از سوي شرکتهاي مختلف آماده عرضه و ارائه بوده است . به همين جهت عموما شرکتهاي متقاضي نرم افزار سروشان پيشاپيش بسته به حجم کار و متناسب با نيازهايشان در حوزه مالي خود اقدام به انتخاب يکي از پکيجهاي نرم افزاري رايج در بازار نموده اند . از يک سو حوزه خدمات پس از فروش در بسياري از فرايندها و روالها ارتباط تنگاتنگي با حوزه مالي و حسابداري سازمان دارد و از سوي ديگر در شرکتهايي که واحد خدمات پس از فروش به صورت يک شرکت مستقل نبوده و در قالب يک واحد سازماني در بدنه يکپارچه شرکت فعاليت ميکند تعامل نرم افزار سروشان با نرم افزار مالي سازمان ضرورت مي يابد . نظر به اين حساسيت و همچنين تنوع طيف پکيجهاي نرم افزاري که توسط مشتريان سروشان در حوزه هاي مالي و اداري در حال استفاده بوده است (نظير همکاران سيستم ، رايورز و ... ) اين شرکت اقدام به طراحي يک کنسول نرم افزاري به نام خروجي ساز نموده است که کار آن ايجاد ارتباط با نرم افزار مالي منتخب سازمان مشتري جهت تبادل اطلاعات ميباشد . نوع اين ارتباط بسته به نرم افزار مالي سازمان مشتري ميتواند از نوع Active يا Passive باشد . در ارتباط از نوع Active خواندن و نوشتن اطلاعات مستقيما روي بانک اطلاعاتي نرم افزار مالي سازمان مشتري صورت ميگيرد و در حالت Passive اين ارتباط از طريق Import و Export اطلاعات در قالب فرمتهاي فايلي رايج نظير Text - CSV - Excel و ... صورت ميپذيرد . اجراي موفقيت آميز اين کنسول در محل چند مشتري از مشتريان متقاضي عملا يکپارچگي نرم افزار هاي مشتري را در بدنه سازمان به ارمغان آورده است ، دستاوردي که از ديرباز مورد انتظار سازمانها و شرکتها بوده است .