جدیدترین خبرهای سروشان
 
آخرین خبرهای سروشان
 
منتشر شده در تاریخ :1389/10/11
تعداد بازدید : 8356
برگزاری کارگاه مدیریت آموزش نمایندگان
به لطف يزدان پاک ، کارگاه مديريت آموزش نمايندگان در تاريخ 89/10/08 در محل هتل پارسيان اوين برگزار گرديد. استقبال شرکت ها از برگزاري اين دوره نشانگر ، درک اهميت آموزش نمايندگان در بهبود عملکرد نمايندگان مي باشد. اين شرکتها بخوبي دريافته اند که با سرمايه گذاري روي فرآيند آموزش نمايندگان مي توانند بسياري از هزينه ها را کاهش دهند و همچنين با کاهش شکايات مشتريان موجب افزايش رضايت مشتريان گردند. اين دوره به صورت کارگاه آموزشي برگزار گرديد. به استناد نظرسنجي انجام شده ، شرکت کنندگان با مشارکت فعال در کارکارگاهي هاي مطرح شده توانستند از مباحث به صورت کاربردي سودمند گردند.
    آرشيو تصاوير