جدیدترین خبرهای سروشان
 
آخرین خبرهای سروشان
 
منتشر شده در تاریخ :1388/03/18
تعداد بازدید : 735
آغاز طراحي پورتال جامع خدمات پس از فروش در واحد تولید شرکت سروشان
زندگي در عصر ارتباطات اقتضا مي کند بسترهاي مناسب ارتباطي بين بنگاههاي اقتصادي و طيف مصرف کنندگان و همکاران تجاري آنها ايجاد گردد ، از مهمترين بسترهاي ارتباطي مي توان به فضاي وب بواسطه در دسترس بودن آن در هر زمان و مکان اشاره کرد ، با اين نگاه ، گروه الکترونيک و کامپيوتر سروش با توجه به رويکرد تخصصي خود در زمينه خدمات پس از فروش به دنبال ايجاد فضايي مجازي در محيط وب (پورتال) جهت بسترسازي ارتباط موثر بين شرکتهاي ارائه کننده خدمات با طيف مصرف کنندگان نهايي در قالب يک ارتباط Business To Consumer)B2C) و همکاران تجاري (نمايندگان خدمات ، شعب و دفاتر منطقه اي) در قالب يک ارتباط Business To Business)B2B) مي باشد . نظر به اين رويکرد ، طراحي پورتال جامع خدمات پس از فروش براي شرکتهاي ارائه کننده خدمات گارانتي ، با تصويب هيئت مديره سروشان ، در دستور کار واحد توليد قرار گرفت . ضرورت طراحي و عرضه اين محصول زماني خود را آشکارتر مي سازد که تجربه هاي ناموفق پورتالهاي موجود در حيطه خدمات رساني بواسطه نگاه غيرتخصصي به مقوله خدمات پس از فروش و از همه مهمتر عدم ارتباط يکپارچه با نرم افزار مرکزي سازمان مشتري ، امروزه بيش از پيش به چشم مي خورد . در واقع هدف از طراحي اين محصول نرم افزاري اين است که هر يک از شرکتهاي ارائه کننده خدمات گارانتي که مايل به استفاده از اين محصول باشند بتوانند با تهيه اين پورتال ، از يک طرف ارتباط بين مرکز ارائه کننده خدمات را با طيف وسيع مصرف کنندگان محصولات خود (مشتريان بالقوه خدمات) برقرار نموده و از طرف ديگر به جهت افزايش سرعت و کيفيت ارائه خدمات ، ارتباط مناسب و پايداري را با شبکه سرويس خود (مشتمل بر نمايندگان خدمات ، شعب و دفاتر منطقه اي) پايه ريزي نمايند . طراحي اين پورتال با استفاده از آخرين تکنولوژيهاي طراحي وب از جمله Ajax و Net . و با استفاده از معماريService Oriented Architecture)SOA )آغاز شده است . مهمترين ويژگي اين پورتال ، قابليت ارتباط با نسخه سازماني نرم افزار سروشان است ، به عنوان مثال کليه فرايندهاي در جريان خدمات پس از فروش اعم از سفارش گذاري قطعات و لوازم يدکي تا پيگيري سفارشات گذاشته شده از ارجاعات پرونده هاي روابط عمومي (CIC) و ارتباط با مشتري (CRM) تا ثبت رسيدگي به آنها از سوي نمايندگان و دهها نوع ارتباط ديگر با تکنيک Replication و بدون دخالت کاربر بين بانکهاي اطلاعاتي پورتال با نسخه سازماني نرم افزار سروشان مستقر در سازمان مرکزي خدمات برقرار مي گردد . در واقع پورتال جامع ، محصول نرم افزاري مکمل نسخه سازماني با معماري Web Based مي باشد . جزئيات سرويسهاي مختلف و متنوع اين پورتال به زودي اطلاع رساني خواهد شد .