جدیدترین خبرهای سروشان
 
آخرین خبرهای سروشان
 
منتشر شده در تاریخ :1395/11/07
تعداد بازدید : 1216
مدیر اداره مهندسی و نگهداری اداره کل نظارت ارزیابی تجهیزات پزشکی: داشتن نرم افزار خدماتی جزء ضوابط دارای امتیاز است
حسين عظيم زاده در گفتگو با فصــلنامه سروش خدمات درخصوص تفاوت هاي ارائه خدمات پس از فروش در اين صنعت نسبت به ساير صنايع گفت: ارائه خدمات پس از فروش در تجهيزات پزشکي با ساير صنايع تفاوت بسيار دارد، اما چند مورد که مي توان بدان اشاره کرد عبارتند از: اول؛ ابزارها در اين صنعت نسبت به حوزه هاي ديگر اختصاصي تر و گران قيمت ترهستند. دوم؛ تعميرکار تجهيزات پزشکي بايد يک متخصص تجهيزات پزشکي آموزش ديده باشد. سوم؛ مسئله «سلامت محور» بودن تجهيزات پزشکي است، يعني اگر يک دستگاه درست تعمير نشود ممکن است تا جان افراد را به خطر بيندازد. چهارم؛ مسئله نگهداشت تجهيزات پزشکي است که نگهداري تجهيزات پزشکي نيز اصول و قواعد خاص خودش را دارد.

مدير اداره مهندسي و نگهداري اداره کل نظارت ارزيابي تجهيزات پزشکي درخصوص نحوه ي تنظيم «آيين نامه خدمات پس از فروش شرکت هاي تجهيزات پزشکي» عنوان داشت: سابقه خدمات پس از فروش در حوزه تجهيزات پزشکي به 10 سال قبل برمي گردد يعني زماني که برنامه و آيين نامه اي براي خدمات دراين حوزه وجود نداشت. در آن زمان اگر شرکتي مي خواست خدمات داشته باشد در واقع نمي دانست براساس چه معيارهايي بايد خدمات پس از فروش ارائه دهد. لذا در حوزه خدمات پس از فروش، در اداره کل تجهيزات پزشکي کميته اي منتخب ازشرکت ها، دانشگاه ها و کارشناسان حوزه تجهيزات پزشکي تشکيل گرديد که اين اساتيد با صرف زمان بسيار زياد و کار تحقيقاتي وسيع - حدود 300 تا 400 نفرساعت - آيين نامه اي به نام «آيين نامه تجهـيزات پزشکي» را تدوين کردند.

وي درخصوص اضافه شدن ماده 73 به آيين نامه تجهيزات پزشکي تصريح کرد: آيين نامه تجهيزات پزشکي که درسال 1386 ابلاغ شد يک مشکل داشت و آن اينکه شرکت ها ملزم به رعايت شرايط خدمات پس از فروش قبل از واردات نبودند. براي رفع اين مشکل در بازنگري آيين نامه تجهيزات پزشکي که در سال 1394 صورت گرفت ماده 73  به اين آيين نامه اضافه شد تا براساس اين ماده اگر قرار باشد مجوزي به شرکت ها داده شود مستلزم ارزيابي و احراز خدمات پس از فروش آنها گردد. بنابراين امروزه هرنماينده?اي بخواهد فعــاليتي داشته باشد بايد ابتدا خدمات پس از فروش آن بررسي شود.

اين مقام مسئول درخصوص مفاد تعهدنامه هايي که اداره مهندسي ونگهداري اداره کل نظارت ارزيابي تجهيزات پزشکي از شرکت ها جهت ارائه نمايندگي دريافت مي دارد، عنوان داشت: ما براي ارائه نمايندگي دو تعهدنامه داريم. در يکي از آن تعهدنامه ها که شرکت هاي سازنده به ما مي?دهند بندهايي وجود دارد که برخي از مهمترين آنها عبارتند از:
1. شرکت مذکور توانايي ارائه خدمات پس از فروش نمايندگان خود را تعهد مي کند.
2. شرکت ملزم است که يکسال گارانتي و 10سال خدمات پس از فروش براي دستگاه فروخته شده در داخل ايران ارائه دهد.
3. قوانين بين المللي که وجود دارد در ايران نيز رعايت کند. 
4. در صورت تغيير نمايندگي تغييرات را به وزارت بهداشت اعلام کند.

مدير اداره مهندسي و نگهداري اداره کل نظارت ارزيابي تجهيزات پزشکي ضمن بيان اينکه در خدمات پس از فروش حوزه پزشکي داشتن نرم افزار جزء ضوابط داراي امتياز است ولي الزامي نيست، ابراز داشت: بدون نرم افزارهاي خدماتي خوب و جامع شرکت هايي که در حال انجام فعاليت گسترده در اين حوزه هستند مشکل خواهند داشت. امروزه براساس آمار 70 درصد بيمارستان هاي کشور داراي نرم افزارهاي خدماتي در حوزه مديريت نگهداشت تجهيزات پزشکي هستند. البته در بخش خصوصي تشخيص استفاده از نرم افزار با خود شرکت ها است. هرچند من بعيد مي دانم با توجه به طرح رتبه بندي شرکت ها که ما آغاز کرده ايم شرکتي وجود داشته باشد که نخواهد از نرم افزارهاي خدماتي استفاده کند. امروزه شرکت ها در اين حوزه با هم در حال رقابت هستند.

عظيم زاده درخاتمه اهداف و برنامه اداره مهندسي و نگهداري را به دو بخش اصلي ارتقاء مديريت نگهداشت و ملزومات پزشکي در مراکز درماني و ارتقاء سطح خدمات پس از فروش شرکت هاي تجهيزات پزشکي تقسيم کرد وعنوان داشت: ما در بخش خدمات پس از فروش فعاليت هاي زيادي همچون ارزيابي خدمات پس از فروش شرکت هاي تجهيزات پزشکي و اعلام نتايج به ذينفعان، بازنگري ضابطه خدمات پس از فروش و ضابطه شرکت هاي ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش، تدوين و ابلاغ تعرفه هاي خدمات پس از فروش، رتبه بندي شرکت هاي تجهيزات پزشکي، ساماندهي موضوع فراخوان و مشکلات کيفي وسايل پزشکي، قيمت گذاري و برآورد و تخمين تعدادي و قيمت قطعات يدکي استراتژيک و يافتن منابع و نحوه تأمين آنها، تدوين فرمت قراردادهاي سرويس و نگهداري را در دستور کار داريم که بخش عمده اي از موارد فوق عملياتي شده و مابقي در حال پيگيري است.

گفتني است ماده 73 که در بازنگري سال 94 آيين نامه خدمات پس از فروش شرکتهاي تجهيزات پزشکي، به آن اضافه گرديد، بدين شرح است: «صدور هر گونه مجوز جهت توليد يا واردات تجهيزات وملزومات پزشکي منوط به احراز توانايي ارائه مطلوب خدمات پس از فروش توسط توليد کننده، وارد کننده يا نماينده قانوني آنها مي‏باشد.»