جدیدترین خبرهای سروشان
 
آخرین خبرهای سروشان
 
منتشر شده در تاریخ :1389/07/10
تعداد بازدید : 3723
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت شکایات مشتریان در 5 آبان 89
کارگاه آموزشي مديريت شکايات مشتريان در تاريخ 5 آبان 1389 ( چهارشنبه ) برگزار خواهد گرديد. هدف از برگزاري اين کارگاه ارائه راهکار جهت مديريت شکايات مشتريان مي باشد. شکايات مشتريان يک فرصت براي وفادار کردن آنها مي باشد. اگر رسيدگي به شکايات به روش صحيحي انجام شود ، منجر به افزايش اعتماد مشتريان و در نتيجه افزايش حسن شهرت شرکت و برند مي گردد. محتواي دوره : 1. اهميت و فوايد استاندارسازي رسيدگي به شکايات 2. تشريح اصول ده گانه رسيدگي به شکايات 3. تشريح مراحل استاندارد رسيدگي به شکايات 4. تشريح مراحل پياده سازي فرآيند استاندارد رسيدگي به شکايات 5. بررسي و تحليل فرآيند رسيدگي به شکايات برخي از شرکت کنندگان حاضر در کارگاه با توجه به نتايج نظرسنجي کارگاه هاي آموزشي پيشين ، اين کارگاه با توجه به انتظارات شرکت کنندگان طراحي گرديده است. حداکثر ظرفيت شرکت کنندگان در اين کارگاه 40 نفر و محل برگزاري کارگاه هتل پارسيان اوين مي باشد.