جدیدترین خبرهای سروشان
 
آخرین خبرهای سروشان
 
منتشر شده در تاریخ :1389/08/22
تعداد بازدید : 5788
ثبت نام در کارگاه مدیریت آموزش نمایندگان - 8دی 1389
نمايندگان بايد به گونه اي آموزش ببيند که بتوانند تعهدات شرکت را در قبال عرضه محصولات / خدمات با کيفيت برآورده نمايند. اين آموزش ها بايستي به نحوي باشد تا همواره نيازها و انتظارات مستمر مشتريان تامين گردد. عدم موفقيت در آموزش نمايندگان مشکلات متعددي مانند شکايت مشتريان ، افزايش هزينه هاي گارانتي و ... بوجود مي آورد. آموزش اثربخش لزوماً برگزاري دوره هاي آموزشي پرهزينه و حضوري نمي باشد. محتواي اين کارگاه آموزشي به شرح زير مي باشد : 1. اهميت و فوايد استاندارد سازي آموزش نمايندگان 2. مراحل فرآيند آموزش نمايندگان 3. مراحل پياده سازي فرآيند استاندارد آموزش نمايندگان 4. بررسي و تحليل فرآيند آموزش برخي از شرکت کنندگان حاضر در کارگاه اين کارگاه با استفاده از نتايج نظرسنجي کارگاه هاي آموزشي پيشين طراحي گرديده است. اين کارگاه به گونه اي طراحي شده است که با توجه به ظرفيت محدود کارگاه ، فرصت تبادل نظر براي شرکت کنندگان فراهم آيد.