جدیدترین خبرهای سروشان
 
آخرین خبرهای سروشان
 
منتشر شده در تاریخ :1388/04/03
تعداد بازدید : 247
شروع فاز دوم طرح پشتیبانی مقیم
نظر به اجراي موفقيت آميز طرح پشتيباني مقيم در فاز اول که منتج به دستاوردهاي بسيار مفيدي در روند استفاده از نرم افزار سروشان گرديده است و استقبال گسترده شرکتهاي مشتريرا در پي داشت، اين شرکت اقدام به اجراي اين طرح در فاز دوم نموده است.فاز دوم اين طرح از تاريخ 20/04/1388 آغاز خواهد گرديد.