جدیدترین خبرهای سروشان
 
آخرین خبرهای سروشان
 
منتشر شده در تاریخ :1391/01/15
تعداد بازدید : 3110
نحوه تغییر مالیات بر ارزش افزوده در نرم افزار
درصد ماليات بر ارزش افزوده هر سال تغيير ميکند. به منظور پيشگيري از مشکلات بعدي در صدور اسناد از طريق نرم افزار سروشان ، مشتريان محترم سروشان بايستي در مسير E-A-F ( امکانات سيستم – تنظيمات سيستم – تنظيمات حسابداري ) ، درصد ماليات و عوارض ( گارانتي و غيرگارانتي ) و در صد ماليات و عوارض فروش را تغيير دهند. مثلا در سال 1392 ، 6% را وارد نمائيد.