جدیدترین خبرهای سروشان
 
آخرین خبرهای سروشان
 
منتشر شده در تاریخ :1390/09/26
تعداد بازدید : 4939
ثبت نام در کارگاه آموزشی 14 دی 1390 آغاز شد
کارگاه اول – با ارائه جناب آقاي پرفسور پرتوي (عضو هئيت علمي دانشگاه درکسل آمريکا ) موضوع 1- استانداردسازي خدمات پس از فروش : سرفصل ها : - مقدمه اي بر استاندارد کردن خدمات و تفاوت آن با استاندارد کردن عمليات در واحدهاي توليدي - استاندارد کردن خدمات باتوجه به خواست مشتري و تفاوت بين خواست هاي کمي و کيفي - مراحل مختلف طراحي نظام تعيين استاندارد خدمات موضوع 2- قيمت گذاري خدمات : سرفصل ها : - تفاوت بين مشخص کردن قيمت خدمات و قيمت کالا - مبناي قيمت گذاري خدمات : هزينه تمام شده ، رقابت ، ارزش براي مشتري - نکات مثبت و منفي هريک از انواع قيمت گذاري خدمات - استراتژي هاي مختلف براي مشخص کردن قيمت خدمات کارگاه دوم – با ارائه جناب آقاي مهندس افلاکي : موضوع – نقش مديريت منابع انساني خدمات مشتريان در ايجاد مزيت رقابتي شرکتها : - فعاليت هاي کليدي مديريت منابع انساني( HRM ) در خدمات و يکپارچگي اجزاي آن در خدمات مشتريان - نقش EQ و SQ در انتخاب نيروي انساني در خدمات مشتريان - بکارگيري برخي ازشاخص هاي HR EXCELLENCE در خدمات مشتريان شرکتها - محوريت خدمات در ايجاد مزيت رقابتي مديريت منابع انساني خواهشمند است با توجه به محدوديت تعداد شرکت کنندگان ، در اولين فرصت نسبت ثبت نام اقدام فرمائيد.