خانه
 
   آرشیو خبر
اخبــار سروشــان
نسخه جديد نرم افزار مديريت خدمات پس از فروش سروشان به روايت 7.61 آماده گرديد
نسخه جديد نرم افزار جامع مديريت خدمات پس از فروش سروشان به روايت 7.61 در تاريخ 1395/11/20 آماده بهره برداري گرديد.
1395/11/20 
مهدی میرمهدی کمجانی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران:راهکارهای نرم افزاری سرمایه گذاری برای آیـنده
مهدی میرمهدی کمجانی با بیان اینکه استفاده از راهکارهای نرم افزاری یک سرمایه گذاری برای آینده می باشد، گفت: خلاء وجود نرم افزارهای خدماتی جامع و کامل در شرکت ها، یکی ازمشکلات مهم، در بازرسی های خدمات پس از فروش اتحادیه است. متن گفتگوی وی را با فصلنامه سروش خدمات در زیر می خوانید:
1395/11/18 
فرهاد امام جمعه مدیرعامل گروه خدمات فراز پشتیبان رسا: تفکر سنتی هنوز بر بسیاری از شرکت هاحاکم است
فرهاد امام جمعه مدیرعامل گروه خدمات فراز پشتیبان رسا در خصوص دلیل عدم استفاده برخی شرکتها از نرم افزارهای خدماتی عنوان داشت: مهمترین دلیلی که می توان بدان اشاره کرد تفکر سنتی است که هنوز بر بسیاری از شرکت ها حاکم است.در زیر گفتگوی ایشان را با فصلنامه سروش خدمات می خوانید:
1395/11/11 
مدیر اداره مهندسی و نگهداری اداره کل نظارت ارزیابی تجهیزات پزشکی: داشتن نرم افزار خدماتی جزء ضوابط دارای امتیاز است
مدیر اداره مهندسی ونگهداری اداره کل نظارت ارزیابی تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه در خدمات پس از فروش حوزه پزشکی داشتن نرم افزار جزء ضوابط دارای امتیاز است ولی الزامی نیست، گفت: یکی از فلسفه های پیدایش اداره مهندسی ونگهداری اداره کل نظارت ارزیابی تجهیزات پزشکی، ساماندهی خدمات پس از فروش است.
1395/11/07 
 
12345678910...