جدیدترین مقالات سروشان
 
پياده سازي اولين نرم افزار يکپارچه در صنعت خدمات پس از فروش خودرو مختصري از استقرار سيستم جامع سروشان در شرکت بم خودرو بیشتر ... 1401/12/01
مسعود مهدويان فرد ؛ تأثير اينترنت اشيا در خدمات پس از فروش خودرويي امروزه با توجه به سرعت حرکت و پيشرفت روزافزون فناوري در دنيا، فناوري هاي جديدي در صنايع استفاده مي شود که يکي از آنها IOT (Internet Of Things) يا همان «اينترنت اشيا» است. بیشتر ... 1401/11/26
حميد يوسفي خواه ؛ نگاه ويژه به خدمات مکانيزه در مراکز تخصصي ، نياز امروز مصرف کنندگان کالايي چون خودرو چه از منظر سرمايه گذاري و چه از ديدگاه مصرف کننده نهايي ، به دليل کنترل هزينه هاي استهلاک و نگهداري ، بيش از پيش به چرخه خدمات پس از فروش وابسته است. بیشتر ... 1401/11/24
قبل
بعد
منتشر شده در تاریخ :1401/11/25
تعداد بازدید : 4419
مسعود مهدويان فرد ؛ تأثير اينترنت اشيا در خدمات پس از فروش خودرويي
اينترنت اشيا چيست؟
اينترنت اشيا دربردارندة همة چيزهايي است که به اينترنت وصل مي شود. به طورکلي، اينترنت اشيا به مفهومي اشاره دارد که در آن اشياي گوناگون قابليت اتصال به شبکه و ارسال و دريافت داده ها توسط سنسورها را دارد؛ ازجمله: لوازم خانگي، خانه ها، خودروهاي هوشمند و... .
اينترنت اشيا به سرعت در حال تغيير نحوة زندگي ماست. تغييرات اينترنت اشيا در صنايع، به ويژه در صنعت خودرو بسيار محسوس است؛ چراکه بزرگترين نوآوري هاي اينترنت اشيا در صنعت خودرو در حال توسعه و اجراست. با توجه به اهميت اين موضوع، نقش اينترنت اشيا را در صنعت خودرو و به خصوص خدمات پس از فروش بررسي ميکنيم.
اينترنت اشيا در صنعت خودرو:
اينترنت اشيا فرصت هاي جديدي را پيشروي صنعت خودرو گذاشته است و رانندگان به زودي دنياي جديدي را تجربه ميکنند. کنترل بهتر، راحتي بيشتر، هزينه هاي کمتر، افزايش ايمني و سرعت بالاي خدمات تنها چند نمونه از مزاياي اينترنت اشيا در صنعت خودروست.
پيش بيني اينترنت اشيا دربارة نياز خودرو به تعمير و تعويض قطعات
در خودروهاي هوشمند جديد، سنسورهاي موجود، اطلاعات خودرو و قطعات آن را مرتب چک مي کند و به راننده گزارش مي دهد. همين امر باعث مي شود راننده هرچه سريع تر از مشکل خودرو باخبر شود و قبل از وقوع هر اتفاقي، براي رفع مشکل به تعميرگاه مراجعه نمايد.
حال با توجه به وضعيت موجود در بخش خودروهاي دنيا اين سؤال پيش مي آيد که فناوري مهم و جديد اينترنت اشيا چگونه در بهبود فرايند خدمات پس از فروش خودرو به ما کمک ميکند.
اينترنت اشيا و خدمات پس از فروش خودرويي:
در آيندة نه چندان دور همة وسايل موجود به اينترنت متصل ميشود و خانه ها و خودروها جزئي از پروژة شهرهاي هوشمند خواهند بود. در اين صورت، پيش نيازهايي براي به روزبودن و جانماندن از فناوري وصل شدن خدمات پس از فروش در صنايع گوناگون و به خصوص خودرويي به اينترنت اشيا نياز خواهد بود که آن را توضيح ميدهيم.
خدمات خوشايند براي مشتري، مثالي در زندگي واقعي :
خودرو ميتواند اطلاعات سلامت قطعات مهمش را در لحظه به همراه اطلاعات وسيلة نقليه، اطلاعات مشتري و موقعيت مکاني ارسال کند. اين داده ها واکاوي شده، با داده هاي پيشين خودروهاي مشابه مقايسه مي شود. اطلاعات تجزيه وتحليل و نقص قطعات اصلي پيش بيني مي شود. اين پيش بيني به شکل خودکار پس از بررسي تاريخ گارانتي باقيمانده، مشکل خودرو را در سيستم ثبت مي کند و کارشناس مربوط مشکل را بررسي و قطعات و خدماتي را که بايد روي خودرو قرار گيرد، وارد سيستم مي کند.
در ادامه، مجدداسيستم در صورت نبودن قطعه، سفارش «قطعات» را به شکل خودکار انجام مي دهد. نرم افزار خدمات پس از فروش به شکل خودکار قيمت تقريبي را براي مشتري ارسال مي کند. پس از تأييد، قطعات را براي تهيه کردن و گزينه هاي برنامه ريزي سرويس را براي نزديک ترين مکان براساس موقعيت مکاني وسيلة نقليه ارسال مي کند.
با پذيرش مشتري، سفارش خدمات موردنياز ثبت و يک متخصص براي ارائة خدمت تعيين مي شود. براي اين امر، خدماتي را که بايد ارائه شود، مهارت و دردسترس بودن متخصص را درنظرمي گيرد. مراحل کار نيز در هر مرحله به مشتري ارسال مي شود. پس از مراجعة متخصص و تعمير، به مشتري اطلاع داده مي شود و او از راه دور مي تواند پرداخت را انجام دهد و پس از مراجعه، خودروي تعميرشده را تحويل بگيرد.
همة اين مراحل نمونه اي از کاربردهاي اينترنت اشيا در خدمات پس از فروش خودرويي است که در قالب يک مثال شرح داديم. جالب است بدانيد که هم اکنون همة اين خدمات در شرکت هاي خودروهاي جديد الکتريکي و خودران که به صورت گسترده در اين صنايع ورود پيدا کرده اند، ارائه مي شود. ازاين رو، با توجه به آنچه گفتيم، لازم است شرکت هاي ارائه دهندة خدمات پس از فروش در آينده براي اين مسائل راهکارهايي بينديشند.
شرکت نرم افزاري سروشان که جزو بزرگترين فعالان حوزة نرم افزار خدمات پس از فروش کشور است، از دغدغه ها و مسائل موجود در بازار باخبر است و براي رفع نيازهاي مشتريانش مي کوشد و در اين صنعت نيز حضور فعال دارد و با بررسي چگونگي ارائة خدمات پس از فروش شرکت هاي بزرگ خودرويي در دنيا سعي مي کند خدمات بهتري به مشتريانش ارائه کند و براي راحتي بيشتر، دقيق تر و ايمن تر و با هزينة کمتر قدم برمي دارد.
سروشان با تشکيل کارگروه تخصصي بررسي نوآورانة خدمات پس از فروش و با تحقيق هاي گسترده در اين خصوص به منظور ارائة خدمات مطلوب، باکيفيت و به روز همواره کوشيده و روند کاربرد اينترنت اشيا در اين صنعت را آغاز کرده است.