02158227
  خانه
 
     راهکارها
 


 

   {{title}}{{title}}


       شرکت سروشان با توجه به نگاه تخصصی در حوزه خدمات پس از فروش ، تمام توان خود را در سالهای اولیه تأسیس خود ، معطوف به طراحی و تکمیل نرم افزار خود در حوزه های تخصصی خدمات پس از فروش نمود به نحویکه پوشش فرآیندی جامعی را در تمام حوزه های کاری سازمانهای خدماتی در مقیاس کوچک ، متوسط ، بزرگ و خیلی بزرگ ایجاد کرد .

       از گذشته ، در تمام شرکتهایی که نرم افزار سروشان ورود پیدا می کرد ، نرم افزارهای حوزه ی مالی خریداری شده در حال استفاده بودند لذا نیاز به برقراری ارتباط بین نرم افزار سروشان و نرم افزار مالی مطرح شد که سروشان در پاسخ به این نیاز در آن مقطع کنسول خروجی ساز را تهیه و ارائه نمود که وظیفه ی آن تهیه خروجی های لازم از نرم افزار سروشان جهت صدور سند حسابداری در نرم افزار مالی مشتری بود ، مشروط به آنکه نرم افزار مالی مشتری امکان گرفتن ورودی را داشت . در ادامه با توجه به واقعیتها و ضرورتهای صنعت خدمات پس از فروش کشور ، بسیاری از شرکتها به سمت تأسیس شرکتهای خدماتی مستقل از شرکت مادر جهت انجام امور خدمات پس ار فروش خود متمایل شدند .

       در چنین شرایطی ، ضرورت یکپارچگی راهکار خدمات با حوزه ی مالی بیش از پیش احساس شد . لذا شرکت سروشان در راستای رسالت حرفه ای خود برآن شد تا طراحی راهکار مالی جامعی را در دستور کار خود قرار دهد . طراحی این راهکار باعث شد جامعیت نرم افزار سروشان از سطح یک راهکار تخصصی در حوزه خدمات پس از فروش ( MIS ) تا سطح یک راهکار جامع ( ERP ) ویژه بنگاه های اقتصادی با رویکرد خدمات پس از فروش ارتقاء یابد . این راهکار در قالب چهار کنسول حسابداری مالی ، خزانه داری ، حسابداری انبار ، حسابداری خدمات پس از دو سال فعاليت بی وقفه واحد توليد این شرکت , طراحی و آماده ارائه شده است .

       استفاده از این راهکار به شرکتهای خدماتی کمک میکند تا از استفاده همزمان و جزیره ای از نرم افزارهای جداگانه و بعضاً منفصل و دوباره کاریهای مترتب برآن پرهیز نموده و به یکپارچگی برسند . مهمترین ویژگی این راهکار مالی ، تخصصی بودن نگاه آن به حوزه ی خدمات پس از فروش و انعکاس کلیه فرآیندهای خدماتی در آن می باشد به نحویکه پوشش فرآیندهایی نظیر تعویض محصول ( RMA ) ، داغی ، مرسولات ، تعمیرات ، لجستیک خارجی ، مونتاژ و دمونتاژ ، تعمیرات منجر به بازیافت ( Recycling ) و دهها فرآیند تخصصی خدماتی دیگر به طور کامل در آن دیده شده است تا جاییکه با انجام هریک از فرآیندهای فوق در سایر کنسولهای نرم افزار ، سند خودکار آن در کنسول حسابداری مالی صادر می گردد .

       به جرأت می توان گفت راهکار مالی نرم افزار سروشان ، اولین راهکار مالی تخصصی و جامع در حوزه ی خدمات پس از فروش کشور محسوب می گردد چه آنکه بسیاری از راهکارهای مالی موجود در بازار نرم افزار ايران با گرايش توليد (صنعتی) يا بازرگانی از دير باز وجود داشته اما راهکار مالی با گرايش خدماتی کم نظير بوده است ضمن آنکه جزئياتی که در طراحی اين راهکار به آن توجه شده در سطح راهکارهای مالی مطرح ميباشد. اين راهکار همينک در سبد فروش اين شرکت قرار گرفته است .