خانه
 
     راهکارها
 


 

   {{title}}{{title}}


در راهکار مدیریت محصول و قطعات به تفصیل به موضوعات ذیل پرداخته می شود :

- مدیریت انبار توزیع محصولات و انبار قطعات یدکی .

- مدیریت خط تولید و رهگیری محصول در خط تولید و ردیابی سریالی محصول و شناسایی سریالی قطعات تشکیل دهنده آن در خدمات پس از فروش .

- مدیریت زنجیره تامین قطعات یدکی در شبکه خدمات پس از فروش ، کنترل کیفیت قطعات یدکی ، کنترل قطعات داغی در شبکه خدمات پس از فروش .

- مدیریت و پوشش فرآیندهای مرتبط با بازیافت ، دمونتاژ و مونتاژ .

- مدیریت گارانتی محصولات و ارائه روشهای گوناگون سیستمی جهت ثبت و صدور گارانتی .

- مدیریت بیمه محصولات .

      استفاده از این راهکار نرم افزاری می تواند بهره وری بیشتر ، جلوگیری از هزینه های سربار ، سرعت بخشیدن به امر تأمین قطعات یدکی در شبکه سرویس ، جلوگیری از شیطنت ها و سوء استفاده های احتمالی موجود در این حوزه و ... را برای هر سازمانی به ارمغان آورد .