02158227
  خانه
 
     راهکارها
 


 

   {{title}}{{title}}


      از آنجا که عمده نارضایتی مشتریان خدمات از ضعف موجود در ارائه سرویس می باشد نبود مدیریت صحیح در این بخش بالقوه می تواند سازمان را با چالشی جدی روبرو نماید . با نگاهی کلی امکانات نرم افزار سروشان در این حوزه دو بخش را پوشش می دهد :

- مدیریت بر سرویس های ارائه شده در مرکز خدمات در شرایطی که مرکز رأسا به ارائه سرویس به مشتری اقدام می نماید که این سرویس ها با توجه به ماهیت محصول و سیاست های سازمان می تواند در تعمیرگاه مرکزی اتفاق بیفتد و یا در محل مشتری انجام شود .

- مدیریت بر سرویس های ارائه شده در شبکه خدمات در شرایطی که سازمان در ارائه سرویس به مشتریان خود از شبکه نمایندگی های خدمات پس از فروش بهره می برد .

در راهکار سرویس به موضوعات ذیل به تفصیل پرداخته می شود :

- مدیریت و پوشش فرآیندهای موجود در واحد های داخلی سازمان نظیر واحد پذیرش ، واحد مرکز تماس ( CallCenter )، واحد تحویل ، تعمیرگاه ها ، واحد QC ، واحد امور نمایندگان ، واحد حمل و نقل ، واحد مرسولات .

- مدیریت بر نحوه تخصیص کار به تکنسین ها، سرویس کاران و نمایندگی ها ،شعب و دفاتر منطقه ای خدمات .

- مدیریت انواع سرویس های ارائه شده به مشتری نظیر راهنمایی تلفنی ، کارشناسی ، تعمیر، نصب و آموزش ، سرویس های دوره ای ،تعویض محصول .

- ارائه روشهای مختلف سیستمی جهت ارتباط نرم افزاری سازمان با دفاتر نمایندگی و شعب خدمات پس از فروش .

- استفاده از ابزار های ارتباطی رایج نظیر Web و SMS جهت ارتباط سازمان با شبکه سرویس .