خانه
 
صنایع تحت پوشش
 


 صنایع تحت پوشش

    {{title}}


دوربین و سیستم های حفاظتی

در این صنعت ، شرکت سروشان با شرکتهای فعال در حوزه های ذیل سابقه همکاری دارد :

- دوربین عکاسی .

- دوربین فیلمبرداری .

- دوربین ها و سیستم های حفاظتی .