خانه
 
صنایع تحت پوشش
 


 صنایع تحت پوشش

    {{title}}


دوربین و سیستم های حفاظتی

 

در این صنعت، شرکت سروشان با شرکت‌های فعال در حوزه های ذیل سابقه همکاری دارد:

  • دوربین عکاسی
  • دوربین فیلم‌برداری
  • دوربین ها و سیستم های حفاظتی