خانه
 
صنایع تحت پوشش
 


 صنایع تحت پوشش

    {{title}}


تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی

      ارائه خدمتی سریع و با کیفیت به محصولات این صنعت از آنجا که با سلامت و جان مردم رابطه تنگاتنگی دارد حائز اهمیت می باشد . در این راستا نرم افزار سروشان در حوزه خدمات پس از فروش می تواند با مدیریت کامل روالها و پروسه های کاری شرکتها آنها را در رسیدن به این مهم یاری رساند . پوشش فرآیندهایی نظیر سرویس نصب ، آموزش ، تعمیر و سرویس های دوره ای و پیشگیرانه بخشی از دستاوردهای استفاده از نرم افزار سروشان ، در این صنعت می باشد .