02158227
 خانه
 
صنایع تحت پوشش
 


 صنایع تحت پوشش

    {{title}}


تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی

 
 

          ارائه خدمتی سریع و با کیفیت به محصولات این صنعت از آنجا که با سلامت و جان مردم رابطه تنگاتنگی دارد حائز اهمیت می باشد. در این راستا نرم افزار سروشان در حوزه خدمات پس از فروش می تواند با مدیریت کامل روال‌ها و پروسه های کاری شرکت‌ها آن‌ها را در رسیدن به این مهم یاری رساند. پوشش فرآیندهایی نظیر سرویس نصب، آموزش، تعمیر و سرویس های دوره ای و پیشگیرانه بخشی از دستاوردهای استفاده از نرم افزار سروشان، در این صنعت می باشد.