خانه
 
صنایع تحت پوشش
 


 صنایع تحت پوشش

    {{title}}


ساعت

           عموما فعالان این حوزه در مقوله ارائه خدمات پس از فروش مناسب و درخور مشتری اقدام قابل توجهی انجام نداده اند لذا محدود  شرکت‌هایی که به خدمات پس از فروش خود نگاه ویژه ای داشته و در این بخش سرمایه گذاری کرده اند از آن به‌عنوان یک مزیت رقابتی کمال بهره را می برند. از طرفی با توجه به اینکه محصولات این حوزه عموما جز محصولات لاکچری و خاص می باشد، مشتری نیز در خدمات پس از فروش آن، انتظار خاص و متفاوتی دارد که تأمین انتظارات مشتری در این سطح مطمئناً بازخورد روانی مناسبی در ذهن او ایجاد می کند.