خانه
 
صنایع تحت پوشش
 


 صنایع تحت پوشش

    {{title}}


ساعت

      عموما فعالان این حوزه در مقوله ارائه خدمات پس از فروش مناسب و در خور مشتری اقدام قابل توجهی انجام نداده اند لذا محدود  شرکتهایی که به خدمات پس از فروش خود نگاه ویژه ای داشته و در این بخش سرمایه گذاری کرده اند از آن بعنوان یک مزیت رقابتی کمال بهره را می برند . از طرفی با توجه به اینکه محصولات این حوزه عموما جز محصولات لاکچری و خاص می باشد ، مشتری نیز در خدمات پس از فروش آن ، انتظار خاص و متفاوتی دارد که تامين انتطارات مشتری در این سطح مطمئنا بازخورد روانی مناسبی در ذهن او ایجاد می کند .