خانه
 
صنایع تحت پوشش
 


 صنایع تحت پوشش

    {{title}}


صنایع نساجی

      نرم افزار سروشان در دو حوزه ذیل می تواند ابزاری مناسب در مدیریت خدمات پس از فروش شرکتهای فعال در این صنعت باشد و در حال حاضر با شرکتهای مطرحی در این زمینه همکاری می کند .

- ماشین آلات خانگی و صنعتی .

- منسوجات  .