خانه
 
صنایع تحت پوشش
 


 صنایع تحت پوشش

    {{title}}


صنایع توزین

       نرم افزار سروشان در دو حوزه ذیل می تواند ابزاری مناسب در مدیریت خدمات پس از فروش شرکتهای فعال در این صنعت باشد   .

- ترازوهای خانگی و صنعتی .

- باسکول .