خانه
 
صنایع تحت پوشش
 


 صنایع تحت پوشش

    {{title}}

ابزار آلات 
    
محصولات موجود در این صنف به‌عنوان ابزاری در کسب و کار و ایجاد درآمد بخشی از اقشار جامعه مطرح بوده از این رو مشتریان چنین محصولاتی در لحظه خرید در کنار کیفیت و دوام، موضوع خدمات پس از فروش مناسب را به شکل ویژه ای مد نظر قرار می دهند .
      در سال‌های اخیر مطرح ترین شرکت‌های فعال در این صنعت در زمره مشتریان شرکت سروشان قرار گرفته اند و بررسی های میدانی به خوبی نشان داده که پیاده سازی راهکار های نرم افزاری سروشان در این شرکت‌ها باعث ارتقا و رشد کیفی خدمات پس از فروش در آن‌ها شده و به نوبه خود چنین رشدی، در فروش محصولات آن‌ها تأثیر بسزایی داشته به نحوی که در حال حاضر این قبیل شرکت‌ها سهم بیشتری از فروش در بازار مصرف را به خود اختصاص داده اند. شرکت مشاورین نرم افزار سروشان پارس افتخار همکاری با شرکت‌هایی را داشته که در این صنف و در حوزه های ذیل فعالیت می کنند:
  •   ابزارآلات برقی
  •   ابزارآلات بادی
  •   ابزارآلات جوشکار