خانه
 
صنایع تحت پوشش
 


 صنایع تحت پوشش

    {{title}}


خودرو
صنعت خودرو سازي و صنايع وابسته به آن در حال حاضر بعنوان يکي از بزرگترين صنايع از لحاظ اهميت و گردش مالي بعد از صنايع مرتبط با انرژي مي باشد ولي اين شاخصه تنها مشخصه اين صنعت نمي باشد که اهميت آن را به بالاترين حد ممکن رسانده است . ارتباط مستقيم با مشتري نهايي در اين صنعت باعث شده است که موفقيت سازندگان خودرو در گرو نگهداري و صيانت از اين مشتريان باشد . شايد در گذشته اي نه چندان دور کيفيت ساخت قطعات و در نهايت خودروها بعنوان اولين دغدغه سازندگان و کارخانجات ، اهميت به سزايي داشته است ولي پس از ورود خودرو سازان شرقي و کشورهاي اروپايي کوچکتر که خودروهايي با قيمت پايين تر توليد نمودند و بالطبع در بحث کيفيت کم و کاستي هاي داشته ، توانستند با بکارگيري تجارب خود در صنايع کوچکتر از جمله صنايع توليد لوازم خانگي و شبيه سازي اين صنايع در صنعت خودرو سازي قسمتي از بازار را به خود اختصاص دهند ، اتفاقي که باعث شد برخي از خودرو سازان بزرگ از جمله خودروسازان آمريکايي اين بازار را به خودرو سازان شرقي واگذار کنند . اتفاقي که به عنوان يک مزيت رقابتي در صنايع لوازم خانگي باعث موفقيت کشورهاي شرقي آسيايي شده بود ، صنعت خدمات پس از فروش بود که ورود اين صنعت در بازار خودرو باعث شد که حتي با توليد محصولاتي با بهاي تمام شده پايين تر نسبت به خودروسازهاي قديمي تر و باسابقه تر قست عمده اي از بازار را به خود اختصاص دهند و اينگونه بود که خودرو از کالاي لوکس به يک محصول استراتژيک تبديل شد و خودرو در دايره محصولاتي قرار گرفت که قشر مردم عادي به آن روي آوردند و خودرو سازان جديد عقب ماندگي هاي خود را نسبت به خودروسازان نامي و قديمي تر با خدمات پس از فروش جبران کردند و اينگونه است که خدمات پس از فروش از مزيت رقابتي ، به يک رکن اصلي در صنعت خودرو تبديل شد که نبود اين صنعت به عنوان قسمتي از صنعت خودروسازي را متصور نيستيم .
بي شک نرم افزار خدمات پس از فروش تخصصي مناسب ، راهگشاي بسياري از مشکلات مديران ، کاربران و تصميم گيرندگان داخلي و خارجي صنعت خودرو و صنايع وابسته به آن ميباشد .
شرکت مشاورين نرم افزار سروشان پارس با هدف تأمين گستره وسيعي از نيازهاي شما مشتريان عزيز در صنعت خودرو اقدام به ارائه نرم افزار تخصصي مديريت خدمات پس از فروش با نام سروشان جهت ارائه راهکار در حوزه خدمات پس از فروش خودرو (سبک و سنگين ) وصنايع مرتبط با آن در ايران نموده است .
از ويژگي هايي که نرم افزار سروشان را از نرم افزار های مشابه داخلی و خارجی خود متمايز مينمايد راهکار مالي نرم افزار سروشان با گرايش خدمات پس از فروش ميباشد که اجرايي شدن اين راهکار باعث گرديد جامعيت نرم افزار سروشان از سطح يک راهکار تخصصي در حوزه خدمات پس از فروش خودرو (MIS) تا سطح يک راهکار جامع (ERP) ويژه شرکت هاي خودروساز (سبک و سنگين) وصنايع مرتبط با آن ارتقاء يابد.
استفاده از نرم افزار سروشان در حوزه خدمات پس از فروش و حوزه مالي شرکت هاي خودروساز باعث ايجاد يکپارچگي در شرکت ها گرديده است.
 
تجربه موفق در پياده سازي نرم افزار تخصصي سروشان ، حاصل به هم پيوستن عواملي است که اگر اين عوامل آنگونه که منطبق با نياز سازمانها است در کنار يکديگر قرار بگيرند بدون شک اين تجربه گره گشا و حلال مشکلات خدمات پس از فروش صنعت خودروسازي کشور خواهد بود . شرکت سروشان با توجه به اهميت و ميزان تأثير اين موضوع ، طيف جامعي از خدمات مرتبط با خدمات پس از فروش را در صنعت خودرو و صنايع مرتبط با آن ، جهت ارائه به مشتريان توليد و فراهم نموده است .