02158227
اطلاعات شخصی
مشخصات فردی
نام*
آدرس پست الکترونیکی
نام خانوادگی*
میزان سابقه کار به ماه
جنسیت*
وضعیت تاهل*
تلفن تماس*
وضعیت نظام وظیفه*
آخرین مدرک تحصیلی
دانشگاه محل تحصیل
ارسال رزومه
کد امنیتی