02158227
ارتباط با سامانه مودیان

سامانه مودیان توسط سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور ارسال اطلاعات مالیاتی مودیان راه اندازی شده است.
زیر سیستم ارتباط با سامانه مودیان در نرم افزار سروشان با داشتن ملزومات کامل، این امکان را به شما می دهد تا با خیال راحت به سامانه مودیان متصل شده و صورتحساب الکترونیکی خود را ارسال نمایید.
از طريق اين امکان در نرم افزار سروشان ،شما می توانيد اطلاعات صورتحساب ها را بصورت مستقیم یا از طریق شرکت های معتمد ارسال نماييد...