02158227
ارتباط با سامانه جامع گارانتی

در راستای تعامل با وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور ، ارائه وب سرويس جهت برقراری ارتباط نرم افزار سروشان با سامانه جامع تجارت ، خدمت ديگری ازسروشان به شرکت های فعال در صنعت خدمات پس از فروش است.
زمانی که اطلاعات نصب يک محصول در نرم افزار سروشان ثبت ميگردد اين اطلاعات از طريق وب سرويس به سامانه جامع تجارت منتقل می شود ...