02158227
راهکار ثبت گارانتی
کنسول چاپ کارت گارانتی و تولید بارکد

امکان صدور کارت گارنتی به فرمت دلخواه و امکان تولید بارکد سریال و چاپ بر روی لیبل با استفاده از Label Printer به صورت تکی یا گروهی ، امکان گزارشگیری از تعداد کارتهای چاپ شده برای هر دستگاه ، امکان جلوگیری از چاپ مجدد کارت گارانتی و ...

کنسول صدور کارت گارانتی هوشمند مبتنی بر RFID
سرویس ثبت کارت گارانتی از طریق وب

مشتری یا نماینده فروش می تواند با مراجعه به وب سایت سازمان شما به ثبت محصول به نام خود اقدام کند این فرآیند میتواند توام با فعال سازی گارانتی از زمان ثبت باشد (ثبت گارانتی) .

گاهی اوقات هم سازمان می خواهد اطلاعات کاملی از مشتری خود داشته باشد به همین منظور از مشتری می خواهدکه با مراجعه به وب سایت شرکت ، اطلاعات خود و محصول خریداری شده را وارد کرده و جهت ترغیب مشتری به انجام این کار مدت زمان گارانتی را در صورتی که مشتری اطلاعات خود را در سایت ثبت نماید ، چند ماهی افزایش می دهد (تمدید گارانتی) .

کنسول فعال سازی گارانتی از طریق پیام کوتاه

امکان صدور کارت گارنتی به فرمت دلخواه و امکان تولید بارکد سریال و چاپ بر روی لیبل با استفاده اززمانی که مشتری محصولی را تهیه می کند می تواند از طریق پیام کوتاه ،گارانتی آن را فعال نماید(ثبت گارانتی).

گاهی از اوقات هم سازمان می خواهد به اطلاعات مصرف کننده نهایی خود دست یابد به همین منظور از مشتری می خواهد سریال محصول خریداری شده را به سامانه شرکت پیامک نماید تا از این طریق حداقل شماره همراه مصرف کننده های محصولاتش را بدست آورد از این رو برای ترغیب مشتری به انجام این کار معمولا به مشتری اطلاع رسانی می شود که در صورت ارسال پیامک شماره سریال محصول ،گارانتی محصول به چند ماه مشخص افزایش می یابد (تمدید گارانتی ) .