02158227
  خانه
 
  


 درباره ما

    {{title}}


      پس پایان استقرار اولیه نرم افزار ، کاربران و مدیران مشتریان قادر خواهند بود که اطلاعات مربوطه را در نرم افزار ثبت و به اشکال گوناگون از جمله گزارشات بسیار متنوع آن استفاده نمایند. در مدت تعهد شده در قرارداد یا فاکتور فروش ، خدمات پشتیبانی به صورت رایگان ارائه می گردد . پس از آن به منظور پیش بینی امکانات و کارشناسان مورد نیاز برای ارائه خدمات به مشتریان ، قرارداد پشتیبانی یکساله با مشتریان منعقد می شود . شرح خدمات " قرارداد پشتیبانی " به شرح زیر می باشد :

- تحویل آخرین نسخه نرم افزار ( آپ گرید )

- پاسخگویی به سوالات و مشکلات کاربری

- رفع اشکالات منطقی نرم افزار که مربوطه به خطای برنامه نویسی باشد .

      به سوپروایزر مشتریان یک نام کاربری و کد کاربری اختصاصی داده می شود تا در صورت نیاز به پشتیبانی با ثبت درخواست در سایت سروشان ( قسمت پشتیبانی مشتریان ) ، واحد پشتیبانی را مطلع نمایند. همکاران پشتیبانی با تماس تلفنی یا از طریق ریموت نسبت به رسیدگی به این درخواست ها اقدام می نمایند . در موارد خاصی نیز با اعزام کارشناس به این موارد رسیدگی می گردد .