02158227
 
+ سال تجربه کاری سروشان
+ سازمان، شرکت، نماینده
+ کاربر در سراسر ایران
+ زیرسیستم در سروشان
 
چرا نرم افزارسروشان
انتخاب بهترین هاست؟
یکپارچگی

پوشش مناسب فرآیندهای مربوط به واحدهای کاری موجود در خدمات پس از فروش و نیز واحدهای فروش، مالی و انبار توزیع محصول در یک سازمان و نیز یکپارچگی بین آنها از موضوعاتی است که نمی توان از آن گذشت...

انعطاف پذیری

حضور پررنگ در نزدیک به 50 صنعت، صنف و حوزه کاری با جزئیات، فرآیندها، خواسته ها و انتظارات گوناگون گواه آن است که راهکارهای نرم افزاری سروشان بالذات انعطاف پذیری بالایی داشته و می تواند با درصد قابل قبولی با خواسته ها و نیازهای سازمان شما همسو گردد.

توسعه پذیری

ما در سروشان همواره با اتکا به تیم های تولید و مهندسی محصول و با توجه به شناخت دقیق حوزه های کاری مخاطبین و نیز شناسایی نیازهای آتی آنها راهکارهای نرم افزاری خود را توسعه می دهیم از این رو مخاطبین ما با توسعه کسب و کارشان و تعریف نیازها و فرآیندهای کاری جدید می توانند با تهیه راهکارهای متنوع در جهت پوشش حداکثری خواسته های خود اقدام نمایند.

جامعیت

اینجا در سروشان نگاه تخصصی و دانش محور در کنار استفاده از اتاق فکر و تجربه گرانقدر طیف وسیعی از مشتریان باعث گردیده تا محصول نرم افزاری سروشان به جامعیت نزدیک شود و در حوزه های کاری خود پوشش فرآیندی مناسبی داشته باشد.

پشتیبانی

ما در سروشان بر این باوریم که فروش آغاز یک تعهد است، پیاده سازی و استقرار موفقیت آمیز یک سیستم اولین گام در انجام این تعهد است و پشتیبانی و همراهی مشتری، شرط ماندگاری است در همین راستا با ایجاد زیرساخت های لازم در این بخش و تمرکز منابع انسانی خود در این حوزه سعی داشته ایم تا همواره خدماتی شایسته، متفاوت و با کیفیت ارائه دهیم.

سوابق اجرایی

ما به این موضوع می بالیم؛ حضور موفق و سابقه حضور در نزدیک به دو دهه در صنعت خدمات پس از فروش و اجرایی شدن راهکار های نرم افزاری سروشان در صدها سازمان و شرکت معظم باعث گردیده این محصول نرم افزاری آزمون و خطای خود را پس دهد و به محصولی قابل اطمینان تبدیل شود.

تازه ها به روزترین امکانات سروشان
اخبار و مقالات آخرین اخبار، رویدادها، مقالات و همایش ها
{{newsDateTime}} {{Title}}
{{newsDateTime}} {{Title}}