خانه
 
  


 درباره ما

    {{title}}
با ظهور فناوری‌های جدید و سرعت‌ بالای پیشرفت علوم رایانه، ارتباطات و انفورماتیک، لزوم همگام بودن با فناوری‌های نوین این رشته‌های علمی و استفاده از آن‌ها در جهت انجام فرایندها با سرعت و دقت هر چه بیشتر و صرفه‌جویی در زمان و بهره‌وری مؤثرتر از منابع انسانی در هر کسب‌ و کاری بیش از پیش حس می‌شود.
امروزه با توجه به فضای رقابتی شدید در کسب و کارها به کمک فناوری اطلاعات ( IT ) و با به‌کارگیری و توسعه ی بسترهای نرم‌افزاری پیشرفته و تخصصی در هر زمینه‌ای، می‌توان سرعت و دقت انجام فرایندها را بسیار بالا برد و همچنین خطاهای انسانی را کاهش داد تا جایی که می‌توان بسیاری از کارها را با سرعت و دقت بسیار بالاتر توسط ماشین انجام داد و حضور انسان به‌عنوان هدایت‌کننده و جهت دهنده به این امور باشد تا با وجود ماشین در کنار انسان، انجام این امور تسریع و تسهیل شده و با صرفه جویی فراوان در وقت و انرژی، بتوان گوی سبقت را از رقبا ربود.
آمارها و شواهد فراوان نیز بر این امر صحه می‌گذارد که شرکت‌های فعال در هر زمینه‌ای که همگام با فناوری‌های نوین اطلاعاتی و نرم‌افزاری پیشرفته‌اند در طی فعالیت خود به‌ تدریج فاصله خود را از رقبایی که هنوز به شیوه‌های سنتی عمل می‌کنند بیشتر کرده و در موارد بسیاری با به‌کارگیری درست این فناوری‌ها، حتی به رشد و سود تصاعدی نیز دست‌ یافته‌اند.
آمار موفق‌ترین برندهای جهان نیز گواه این مطلب است که تقریباً تمام این برندها، دانش‌محور بوده و به‌خصوص در زمینه ی فناوری اطلاعات و نرم‌افزار فعال هستند و هسته ی اصلی این برندها را تولید و تحقیقات بر اساس فناوری‌های نوین در این رشته‌ها تشکیل می‌دهد. 
یکی از این فناوری‌های نوین که از دهه‌ی گذشته تاکنون بسیار مورد توجه بوده و در همه‌ی عرصه‌های کاری کمک شایانی به ساده‌سازی امور، صرفه‌جویی در هزینه‌ها،  تسریع، تسهیل و بهبود کیفیت انجام فرایندها داشته، VoIP است.
 
VoIP چیست؟   

VoIP مخفف Voice over IP است که به‌صورت تحت‌اللفظی به معنای صدا بر روی بستر شبکه است اما در واقع بسیار فراتر از تنها انتقال صداست و به گروهی از فناوری‌ها اطلاق می‌شود که بر پایه ی انتقال صدا و داده ی چندرسانه‌ای ( multimedia مانند ویدئو، گرافیک، انیمیشن، متن و ... )  بر روی بستر شبکه‌های مبتنی بر پروتکل اینترنت ( IP : Internet Protocol ) یا همان شبکه‌های رایانه‌ای رایج، استوار می‌باشند.
به این معنا که از همان شبکه ی داخلی موجود بین رایانه‌ها و تجهیزات سخت‌افزاری در یک شرکت  ( LAN یا WAN ) که برای انتقال داده بین رایانه‌های مختلف استفاده می‌شود می‌توان برای برقرار ساختن تماس‌های صوتی، تصویری، ارتباطات متنی ( Chat ) و... نیز استفاده کرد که همه ی این سرویس‌ها، زیرمجموعه ی VoIP می‌باشند.
در VoIP، صدا به‌جای انتقال بر روی شبکه‌های عمومی تلفنی ( PSTN ) به‌عنوان گونه‌ای از انواع داده و مانند انواع دیگر داده و در کنار آن‌ها در شبکه ی رایانه ی مورد نظر، جریان دارد.  
با توجه به گستردگی موضوعات مرتبط با VoIP و سناریوهای بی‌شمار قابل پیاده‌سازی با آن، توجه خود را معطوف به یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین موارد استفاده از این فناوری که همان مرکز تماس مبتنی بر VoIP و سرویس‌های مرتبط با آن است، می‌نماییم.
مراکز تماس مبتنی بر ویپ  ( IP PBX ) به‌عنوان نسل جدید سانترال‌ها و مراکز تماس مطرح می باشند که با توجه به مزایای بی شمار و سرویس های متنوعی که به کمک آن ها قابل پیاده سازی است و همچنین به این علت که بر بستر فناوری اطلاعات قرار دارند و رشد خیره کننده ی این رشته شامل آن ها نیز می شود به سرعت در دنیای کنونی جایگزین سانترال های سنتی شده اند.


نقش سروشان در راه اندازی راهکار مرکز تماس مبتنی بر VoIP

با توجه به بستر مساعد فناوری های VoIP و پتانسیل آن ها در جهت رشد و گسترش و اینکه این فناوری ها از نظر ماهیت، بیشتر در حوزه ی نرم افزار قرار می گیرند و همچنین با توجه به تخصص و سابقه ی دیرینه ی شرکت سروشان در تولید، تحلیل و طراحی راهکارهای نرم افزاری در حوزه ی خدمات پس از فروش، این شرکت بر آن شد تا از تجربه ی خود در این زمینه در جهت تلفیق نرم افزار با فناوری ها و سرویس های مرتبط با VoIP استفاده کرده و با راه اندازی مراکز تماس مبتنی بر VoIP و سرویس های وابسته از این دسته از فناوری ها در جهت تسهیل فرایندهای خدماتی استفاده نماید.
امکانات راهکار ویپ سروشان: 
به طور کلی امکانات ویپ سروشان به دو دسته ی امکانات اولیه و امکانات مخصوص تقسیم می شود. امکانات اولیه شامل مواردیست که کم و بیش در همه ی سیستم های ویپ وجود دارد اما نقطه ی درخشش راهکار ویپ سروشان در امکانات مخصوص آن است. مواردی که در امکانات مخصوص با عبارت "ویژه" مشخص شده اند، جز دستاورد های انحصاری راهکار ویپ سروشان می باشند. 

امکانات اولیه ی راهکار ویپ سروشان:
1. صـف های تمـاس ( Call Queues ):  افزون بر امـکان تعریف داخلی بـرای کاربران مرکـز تمـاس کـه قابلیـت شـماره گیری و پاسـخ گویی بـه تماس هـای ورودی را بـه آن هـا می دهـد، ماهیـت دیگـری بـه نـام صـف وجـود دارد کـه می توانـد در بر گیرنده ی یـک سـری داخلـی باشـد.

بهره مندی از صـف تمـاس این مزیت را دارد کـه هدایـت و مدیریـت تماس هـای ورودی بـه یـک سـری داخلـی در یـک بخش ماننـد مرکز تمـاس به عهـده ی آن  قـرار می گیـرد، تماس های ورودی را به طـور خـودکار و بـر اسـاس تدابیر تعییـن شـده بـه داخلی هـا متصـل می کنـد و چنانچه  همه‌ ی داخلی هـای موجـود در آن مشـغول باشـند ( در حـال مکالمـه یا انجـام کاری دیگر که در ایـن شـرایط تلفـن خـود را در وضعیـت DND یـا به اصطلاح "مزاحـم نشـوید "قرار می دهنـد ) تماس گیرنـده بـه حالـت انتظـار در صف قـرار می گیـرد، موسیقی انتظار پخش شـده و همچنیـن جایـگاه او درون صف در فواصـل زمانی مختلف  به طور خودکار به وی اعلـام می گردد.
بدین سان تماس گیرنـده درک بهتـری از  وضعیـت انتظـار خـود و زمـان لازم تا ارتباط با اولین اپراتور خواهد داشـت.

می تـوان تدابیر مختلفـی بـرای هدایـت تمـاس بـه داخلی هـای درون صف در نظـر گرفـت ( Ring-Strategy Design ) کـه در ادامـه توضیـح داده خواهند شد:
1-1) حالـت متعـادل: تماس هـای ورودی به طـور مسـاوی بیـن همـه ی داخلی هـای درون صف تقسـیم می شـوند.
1-2) خطـی: همـواره تماس هـای ورودی از یـک داخلـی شـروع شـده و در صـورت  عدم پاسخ یک داخلـی بـه داخلی هـای بعـدی به طور خطـی هدایت می شـوند.
1-3) تصادفی: می توان به طور تصادفی تماس های ورودی را به داخلی ها وصل کرد.
1-4) تصادفـی بـا وزن: می تـوان وزن بیشـتری بـرای بعضـی از داخلی هـا در نظـر گرفـت کـه احتمـال زنـگ خـوردن آن هـا بالاتـر رود.
1-5) زنـگ خـوردن همـه ی داخلی هـا: تمـام داخلی هـای موجـود در صـف تمـاس در هنـگام هر تمـاس ورودی، زنـگ می خورند.
1-6) داخلـی زودتـر آزاد شـده: تمـاس ابتـدا بـه داخلی هایـی هدایـت  می شـود کـه زودتر از بقیـه ی داخلی هـا، آزاد شده و در دسترس اند.  
1-7) کم تریـن تعـداد تمـاس: تمـاس ورودی بـه داخلی هایـی وصل می شـود کـه کم تریـن تعـداد تمـاس را داشـته اند.

2. گـروه های تمـاس  ( Ring Groups ): ماهیتی مشابه صف اما سبک تر و با پیچیدگی کمتر است که معمولاً تنها برای مصارف درون سازمانی به کار می رود. به عنوان مثال می توان گروه هـای تمـاس مختلفی ماننـد فـروش، IT، تولیـد و ... بـرای شـرکت تعریـف کرد و حالت های مختلف زنـگ تا حدودی مشـابه صـف بـرای آن هـا در نظـر گرفت.
 
3.  ضبـط و ذخیره ی فایـل های صوتی تمـاس ( Call Recording ):  امـکان ضبـط و ذخیـره ی فایل های صوتـی تماس هـای انجـام شـده وجود دارد.
 
4. دورنـگار ( FAX ) بـر روی بسـتر شـبکه:  با استفاده از این امکان، دیگـر نیـازی بـه دسـتگاه سـخت افزاری دورنـگار نیسـت.
دورنگارهـای ورودی را می توان به آدرس های پستی الکترونیک ( Email ) مشـخص نیـز ارسـال نمود تـا به محـض دریافـت دورنـگار جدیـد، پست الکترونیک آن نیـز به آدرس تعیین شـده ارسـال گردد.
می تـوان یـک یـا چنـد دورنـگار درون شـرکت تعریـف کـرد تا کاربـرانی خـاص بـا دسترسـی مشـخص بتوانند به بررسی دورنگارها بپردازند. همچنین می توان بـه رایانه های خاصـی اجـازه ی ارسـال دورنـگار از طریـق برنامه هایـی مانند Adobe Acrobat یا Microsoft Office را داد که بتوانند هر فایل doc ،txt ،pdf یا فایل های دلخواه خود را به مقصد مورد نظر ارسال نمایند.
 
5 . اتـاق های کنفرانـس  ( Conference Rooms ): امـکان برپایـی اتاق هـای کنفرانـس تلفـنی همراه بـا تعیین سرپرسـت
( supervisor ) بـرای برقـراری تمـاس هم زمـان بین چنـد نفر وجود دارد. می تـوان بـرای افـراد تماس گیرنـده رمـز عبور تعییـن کرد همچنیـن قابلیت های مختلفـی بـرای سفارشـی کـردن اتـاق کنفرانـس وجـود دارد و مدیـر اتـاق تعییـن کننـده ی نحـوه ی اسـتفاده ی کاربران از اتاق کنفرانس اسـت.
 
6. اعلامیه هـای صوتـی ( Announcements ): می تـوان اعلامیه هـای صوتـی دلخواه را بـرای تمـاس ورودی به صـف، تمـاس خـارج از سـاعات کاری، روزهـای تعطیـل، اعیـاد، مناسـبت های مختلـف، زمان هـای ناهـار و شرایط دیگر ضبـط و در سیسـتم قرار داد تـا در این زمان ها، اعلامیه هـای مورد نیـاز بـرای تماس گیرنـدگان یـا گروه های خاصـی از آن هـا پخـش شـود و تماس به قسـمت های دلخـواه دیگری هدایـت گردد.
 
7. پیام گیـر صوتـی ( Voicemail ): تماس های ورودی را می توان هنگام مشـغول بـودن داخلی های مرکز تماس، تماس در خارج از ساعات کاری، از طریق منوی پاسخ گویی صوتی تعاملی (IVR)، انتظار طولانی در صف تماس، شلوغی مرکز تماس یا موارد متعدد و قابل تعریف دیگر به پیام گیر صوتی هدایت کرد تا پیام تماس گیرنده ضبط و در صندوق صوتی ذخیره شود تا امکان رسیدگی به وی وجود داشته باشد.

 8. پاسخگویی صوتی تعاملی ( IVR :  Interactive Voice Response ): به سرویسـی گفته می شـود کـه اعلامیـه  ای صوتـی بـرای تماس گیرنـده پخـش می نماید و از او درخواسـت می کند کـه بـرای ارتبـاط بـا بخش های مختلـف شـرکت، عـدد  مورد نظـر را از روی صفحه کلیـد تلفـن وارد نمایـد و بـر اسـاس عدد وارد شـده ی  تماس گیرنـده، تمـاس وی بـه مقصدهـای مختلـف متصل می شود.
مقصدهای مختلف در راهکار ویپ سروشان شامل صف هـای مرکـز تمـاس، پشـتیبانی، فـروش و ... ، داخلـی مشـخص، دورنـگار، پیام گیـر صوتـی، یـک IVR دیگر، شـماره ای خـارج از شـرکت، اعلامیـه ی صوتـی، اتصـال به یـک وب سـرویس یا API سروشـان یـا وب سـرویس های دیگـر، ارتبـاط بـا پایـگاه داده بـرای انجـام عملیـات  مرتبط با داده بـر روی پایـگاه داده یـا ارتبـاط بـا یک سـناریوی سفارشـی برنامه نویسـی  شـده شـامل تمـام یا بخشی از مـوارد قبـلی که ابتـدا مقادیری مانند شـماره ی تماس گیرنـده و سـوابق وی را از نرم افزار استخراج کرده و بـر اسـاس مشـخصات ثبت شده ی تماس گیرنـده در نرم افـزار یا اطلاعات وارد شده توسط وی در هنگام تماس، دربـاره ی نحـوه ی هدایـت تماس او به مسـیرهای دلخواه به طـور خـودکار تصمیم گیـری می کند، می باشد.
امـکان گزارش گیری هـای دقیـق و مفصـل از هـر یـک از مسـیرهای  IVR نیز وجود دارد تـا مشـخص شـود کـه چـه کسـانی و در چـه زمانی بـا شـرکت تمـاس  گرفته انـد و چـه مقصدی را انتخـاب نموده انـد.

9. زمان بنـدی سیسـتم ویـپ بـرای هدایـت خـودکار تمـاس: 
امکان تعییـن  رفتـار سیسـتم تلفـن  برای هدایت خودکار تماس در سـاعات کاری و بر اساس روزهای هفته و در خارج از سـاعات کاری و روزهـای تعطیـل، اعیـاد و تعطیلی هـای رسـمی به مقصدهای متفاوت سیستم تلفن وجود دارد تا بر اسـاس تاریـخ و سـاعت تمـاس انجام شـده بـا شـرکت، تماس گیرنده به بخش مورد نظر در آن تاریـخ و سـاعت هدایت شـود.
 
10. تغییـر رفتـار سیسـتم ویـپ بـه صـورت دسـتی ( Manually ): 
به کمک این قابلیت، سرپرست مرکز تماس می تواند مسـیر تماس هـای ورودی را بنا به مقتضیات بوجود آمده تغییـر دهد و مرکز تماس را به وضعیت خارج از ساعات کاری و روی پیام گیر صوتی یا اعلامیه ی صوتی پایان ساعات کاری ببرد. 
 
11. امـکان سفارشـی کـردن مسـیرهای ورودی و خروجـی: 
امـکان سفارشـی کـردن و تغییـر مسـیرهای ورودی تمـاس بـرای تماس گیرنـدگان مختلـف و همچنیـن بـرای شـماره تلفن هـای مختلـف شـرکت وجـود دارد. عـلاوه بـر ایـن،  داخلی هـای مختلـف می تواننـد با شـماره های خاصـی تماس بگیرنـد یـا از تمـاس بـا شـماره هایی خاص ماننـد شـماره های بین شـهری یـا شماره های بین المللی جلوگیـری شـود یـا به عنـوان نمونـه تمـام تماس هـای داخلی بـا مدیریت، ابتـدا بـه منشـی منتقـل شـوند. بـه عبارتـی دیگر، تمامی مسـیرهای ورودی، خروجـی و داخلی سیسـتم ویـپ قابـل تعیین است.
 حتـی می تـوان بـر اسـاس تغییـر سـوابق ثبت شده ی مشـتریان در نرم افـزار، رفتـار جدیـدی را به طـور خـودکار بـرای سیستم تلفن برنامه ریزی کرد که در بخش امکانات مخصوص راهکار ویپ سروشان تحت عنوان "امکان برنامه نویسی سناریوهای سفارشی هدایت تماس" به مواردی از آن ها اشاره شده است. 
 
12. امـکان اختصاص پارکینگ به تماس هـای ورودی ( Call Parking ):
امکان قرار دادن تماس های ورودی یا خروجی در پارکینگ وجود دارد.
هنگام قرارگیری تماس در پارکینگ برای تماس گیرنده موسیقی انتظـار پخش شده و کد پارکینگ  مـورد نظـر بـه اپراتـور اعـلام می شـود و ایـن کد از هـر داخلـی و هـر محـلی در شـرکت کـه ارتبـاط بـا راهکار ویـپ دارد، بـرای ادامـه ی گفتگـو قابـل شـماره گیری است.
با اسـتفاده از ایـن قابلیـت هیـچ اپراتوری از مرکز تماس مشـغول نمی مانـد و در صورتـی کـه پیگیـری مـورد مطرح شده از طرف تماس گیرنده به تغییـر محـل اپراتـور و ادامـه ی تمـاس از بخش دیگری از شـرکت نیاز داشـته باشـد، هدایـت تمـاس به محـل جدید به سـادگی و با وارد نمودن کد پارکینگ توسـط اپراتـور از ایـن محـل، امکان پذیر است.
 
13. امـکان پخش صـدا (Paging):
از این قابلیت برای ارتباط یک طرفه و بیان مطلبی فوری، صحبت با گروهی از داخلی ها یا پخش اعلامیه ی صوتی برای آن ها استفاده می شود.
صدای فرد تماس گیرنده از طریق اسپیکر تلفن ها حتی در صورت مشغول بودن آن ها پخش می شود.
تلفن های مورد نظر بایستی از این قابلیت پشتیبانی کنند.

14. امکان ارتباط سیسـتم ویپ با سـانترال های سـنتی یا سیسـتم های ویپ دیگر
 
15. امـکان تهیـه ی نسـخه ی پشـتیبان از گزارش هـا و فایل های صوتی ضبط شـده در سیسـتم ویپ


امکانات مخصوص راهکار ویپ سروشان:
1. بـاز شـدن پنجـره ی مرکز اطلاعـات مشـتری ( CIC : Customer Information Center  ) در تماس های ورودی: 
اپراتور با استفاده از این سرویس در هنگام تماس ورودی از اطلاعات کامل تماس گیرنده با خبر می شود.
همچنیـن در حیـن مکالمـه، امـکان  ثبـت سند پذیـرش جدید یـا مشاهده ی سـوابق سـندهای پذیرش، شـکایات، روابط عمومی، فاکتور فروش، پیش فاکتور فروش، پذیرش سفارشات، ارسال و دریافت مرسولات، درخواست سرویس، درخواست های نصب، قراردادهـا، تعویض کالای معیوب با سالم و نمایش اطلاعات کارت گارانتی تماس گیرنـده نیز وجود دارد.
 
2. ضمیمـه کـردن فایـل صوتـی تمـاس بـه سـند:
در پایـان مکالمـه با مشـتری، اپراتور  می توانـد فایـل صوتـی  تمـاس انجام شـده را بـه سـند ثبت شـده ی جدیـد یا سـندهای قبلـی ضمیمه کنـد.
همچنیـن امکان بررسـی جزئیات و شـنیدن آرشـیو فایل های صوتـی تماس های پیشـین مرتبط با سـند مذکور بـرای آگاه شـدن از رونـد رسـیدگی بـه آن  نیـز از طریـق دکمـه ی آرشـیو فایل های صوتـی موجـود در پنجره ی مرکـز اطلاعات  مشـتری وجـود دارد.
 
3. امـکان شـماره گیری سـریع  ( Click2Call ):
دکمه ی تلفن برای امکان شـماره گیری سریع در قسمت های مختلـف نرم افزار سروشان تعبیه شده است. این قسمت ها عبارتند از:
مرکز اطلاعات مشتری، ترمینال مرکز تماس، پذیرش، روابط عمومی، فاکتور فروش، پیش فاکتور فروش، درخواست های نصب، درخواست سرویس، پذیرش سفارشات، ارسال و دریافت مرسولات، ثبت قراردادها، نمایش اطلاعات کارت گارانتی، درخواست بازدید برای نصب سیستم های برودتی، تعویض کالای معیوب با سالم.
پس از انتخاب سند مورد نظر در قسمت های ذکر شده در نرم افزار و کلیک بر روی دکمه ی تلفن، لیست شماره های تماس سند انتخاب شده نمایش داده می شود و با کلیک بر روی یکی از این شماره ها، تماسی از طریق تلفن نرم افزار سروشان با این شماره برقرار می شود و پس از پایان مکالمه، فایل صوتی تماس به صورت خودکار توسط سیستم به سند انتخاب شده ضمیمه می شود.
همچنین با کلیک بر روی این دکمه  می توان به آرشیو تمام تماس های مرتبط با سند انتخاب شده دسترسی پیدا کرد. 

 4. امـکان تخصیـص داخلـی به کاربـران نرم افزار سروشـان: 
کاربـران سروشـان که مجوز دسترسـی بـه ویـپ را دارند می تواننـد تنها بـا ورود بـه نرم افـزار از پشـت هـر ایسـتگاه کاری در هـر نقطـه از سـازمان و کلیـک  بـر روی دکمـه ی ثبـت ( Registration )، داخلـی اختصاص یافتـه بـه خـود را فعـال و از  تلفـن نرم افـزار سروشـان با تنظیمات اختصاصی مربوط به خود، اسـتفاده نمایند. به ایـن ترتیب، اسـتفاده ی کاربـران از راهکار ویپ  سروشـان بـه محـل فیزیکـی آنهـا هیـچ وابسـتگی ای نـدارد و می توانند به سـرعت،  محـل خـود را در سـازمان عـوض نمایند و بـدون نیـاز به تغییر سیم کشـی تلفن  یـا محـل سـخت افزار مربـوط به تماس، تمـام تماس هـا را از هـر محلی در شـرکت، توسـط تلفـن نرم افـزار سروشـان و بـه کمک یـک گوشـی ( Headset ) پاسـخ دهند.
 
5. تلفـن نرم افـزار سروشـان ( Sorooshan Softphone ) :
با استفاده از این تلفن از صرف هزینه ی بالا برای تهیـه ی تلفن های سـخت افزاری ( IP Phone ) و نرم افزاری جلوگیری شده و تنها با  تهیـه ی یک گوشـی ( Headset ) اسـتاندارد می تـوان از آن اسـتفاده نمود.
در طراحی این تلفن، تمام استانداردهای تلفن های نرم افزاری رعایت شده است.
از مزایای اسـتفاده از آن در هم آمیختگـی و یک پارچگـی کامـل بـا قسـمت های مختلـف  نرم افـزار سروشـان از جمله امکان شـماره گیری سـریع، صندوق صوتـی، ترمینال مرکز تماس و ضمیمه ی فایل صوتی تماس انجام شده با مشتری به سند انتخاب شده و امکاناتی مانند گزارش گیری دقیق اپراتوری می باشـد. امکان انتقال تماس، DND ( حالت به اصطلاح " مزاحم نشوید"  برای هنگام عدم امکان پاسخگویی اپراتور)، Forward یا Divert به یک شماره ی داخلی، شهری یا موبایل، امکان دریافت و مدیریت شش تماس  همزمان در تلفن، امکان سفارشی سازی زنگ تماس  ( Ringtone ) توسط کاربر ، مدیریت تماس های ورودی، خروجی، لغو شده و از دست رفته ی روزانه توسط اپراتور و مدیریت تماس های مختلف در بازه های تاریخی مختلف ( Call History )، همچنین امکان بررسی وجود پیام های صوتی جدید در صورتی که داخلی موردنظر سرویس پیام صوتی فعال داشته باشد و امکان مشاهده ی صندوق صوتی از طریق تلفن برای اپراتور وجود دارد.
یکی دیگر از قابلیت های تلفن نرم افزاری سروشان، امکان شخصی سازی و تغییر شکل و رنگ قسمت های مختلف آن و تغییر زمینه ی تلفن ( Theme ) به دلخواه هر اپراتور است.
لازم بـه ذکـر اسـت کـه طراحـی ایـن تلفـن و درهم آمیختگی آن با قسمت های مختلف برنامه، اولیـن نمونـه در کشـور می باشـد و بـا وجـودی که پوسـته ی بیرونی و عملکرد آن بر اسـاس کاربـران خدمات  و مرکـز تمـاس طراحـی شـده و بـر اسـاس بازخوردهـای دریافت شـده اصلاح می شود امـا در هسـته ی مرکزی آن از پیشـرفته ترین فناوری هـای روز دنیـا نیز استفاده شـده و چرخه ی طراحی آن شامل دو نسل است که نسل دوم از نظر پردازش صدا و پتانسیل به کارگیری امکانات جدید، ارتقا یافته ی نسل اول است.
 
6. نسـل دوم تلفـن نرم افـزار سروشـان با اسـتفاده از موتورپردازنـده ی سـطح 2 صـدا (ویژه):
نسـل دوم تلفـن نرم افـزار سروشـان نیز از دسـتاوردهای انحصـاری و ویـژه ی ایـن شـرکت در راهکار ویپ است کـه در این  سـرویس بـا وجـودی که ظاهر تلفن ( UI: User Interface ) تقریبـاً مانند مورد قبل اسـت اما هسـته ی مرکـزی پردازش و اصلاح  صـدای استفاده شـده در آن به طـور کلـی متفـاوت بـوده و در طراحی آن از برتریـن فناوری هـای تحت لیسانس روز دنیا در این زمینه استفاده شده است . 
این تلفن دارای قابلیت تولید صـدای با کیفیت بالا حتی در شـرایط اسـتفاده از خطـوط تلفن ناپایدار بـا نویـز زیـاد یـا زیرسـاخت های ضعیف می باشد و در عمل بسـیاری از مـوارد مانند پـژواک صدا یا Jitter ،Echo یا مـوارد و اختـلالات به وجـود آمده در صـدای مکالمه را نیز بـه مقـدار زیـادی به طـور خـودکار برطـرف می کنـد.
طراحـی تلفـن بـر روی ایـن بسـتر  مناسـب و با استفاده از جدیدتریـن فناوری هـای پـردازش صـدای ویـپ در دنیـا نیـز از دسـتاوردهای انحصـاری نرم افـزار سروشـان اسـت که تفـاوت صـدای مکالمه به خصـوص در محل هایـی کـه زیرسـاخت های نامناسبی دارند، بسـیار مشـهود اسـت. 
مزایای استفاده از نسل دوم تلفن نرم افزار سروشان به شرح ذیل می  باشد:
 
6-1) کیفیـت صـدای بی نقـص و عالـی هنگام استفاده از زیرساخت های اسـتاندارد و کیفیـت خوب بر روی زیرساخت های ضعیف تر.
6-2) پشـتیبانی از codec هـای HD صـدا ماننـد G.722 و Silk کـه بر روی یک بسـتر  مناسـب، امـکان تولیـد صـدای  HD بـا کیفیـت بهتـر از خطـوط شـهری و موبایـل را فراهم مـی آورد.
6-3) پشـتیبانی کامـل از پروتکل هـای امنیتی TLS ،SRTP و ... بـرای امنیت بالاتر سیسـتم ویپ و جلوگیری بسـیار بیشـتر از نفوذ و دسترسی غیرمجاز.
6-4) ایجـاد صـدای قابل قبـول حتـی در صـورت اسـتفاده از گوشـی های ( Headset )  بی کیفیـت، شـلوغی محیـط مرکـز تمـاس یـا زیرسـاخت های نامناسـب مخابراتـی یا سیم کشـی. 
6-5) پشـتیبانی از اسـتانداردهای تلفنی روز دنیا مانند 3GPP IMS Conferencing و 3GPP CallWaiting.
 
7. سـرویس صنـدوق صوتـی ( Voicemail ) کاربـران در نرم افزار سروشـان:
امکان دسترسـی بـه پیام هـای موجـود در صندوق صوتـی از طریـق تلفن نرم‌افزار سروشـان  یـا فـرم مرتبط در برنامه و شـنیدن پیام های صوتی با امکان تماس سـریع با کسـی  که پیام را گذاشـته و بررسـی سوابق سـندهای او در نرم افزار، مشـاهده ی پیام های جدید  شـنیده نشـده و امـکان حـذف یـا ارجـاع پیام هـای صوتـی مورد نیـاز بـه صندوق های  صوتـی داخلی هـای دیگر یا اضافه کردن یادداشت به پیام های صوتی مورد نظر از امکانات صندوق صوتی سروشـان می باشـد.

8. امکان برنامه نویسی سناریوهای سفارشی هدایت تماس: 
این سناریوها شامل برنامه نویسی سطح 1 (مقدماتی) بر روی سیستم تلفن می باشند که در ادامه به نمونه هایی از آن ها اشاره می شود:
1-8) تماس گیرنده ی ویژه  ( VIP ): تشخیص تماس گیرنده ی ویژه بر اساس اطلاعات وارد شده در نرم افزار سروشان و هدایت تماس وی به صف مشتریان ویژه ( VIP ) که شامل اپراتورها و سطح سرویس دهی متفاوتی است. این سناریو همچنین می تواند شامل تماس نمایندگان خدمات نیز باشد به این صورت که نماینده های مشخص شده در نرم افزار به صف دیگر پاسخ گویی مختص نمایندگان وصل شوند.
2-8) سوابق تماس: انتقال شماره ی تماس تکراری در یک بازه-ی چند روزه به همان داخلی ای که آخرین بار با او صحبت شده در صورتی که داخلی ذکر شده مربوط به صف مرکز تماس یا VIP باشد. در این سناریو، سیستم ویپ تشخیص می دهد که آخرین تماس همین تماس گیرنده در چه تاریخ و زمانی بوده و با چه کسی مکالمه داشته است تا در صورتی که داخلی مورد نظر در صف مرکز تماس قرار داشته باشد، تماس به همان اپراتور وصل شود و از ارتباط وی با اپراتورهای مختلف و تکرار موارد مشتری برای اپراتور دیگر جلوگیری شده و مورد فرد تماس گیرنده با دقت و سرعت بیشتری پاسخ گویی و برطرف گردد.
3-8) سناریوی نظارت: تعداد تماس های مکرر قابل قبول یک شماره ی تماس در یک بازه ی زمانی مشخص، مثلاً یک روز در نرم افزار قابل تعیین است که در صورتی که تعداد تماس های انجام شده بیشتر از این مقدار باشد نشان از مشتری ای می دهد که موردش برطرف نشده یا موارد دیگری وجود دارد که در این حالت، تماس وی به صف نظارت که شامل داخلی های ناظر بر مرکز تماس ( Supervisors ) می باشند وصل می شود تا مورد مشتری با سرعت بیشتری پیگیری شده و مرتفع گردد.
4-8) قابلیت افزودن به امکانات مرکز تماس در قالب سناریوهای سفارشی مشابه موارد ذکر شده در بالا بر حسب نیاز هر مرکز تماس، وجود دارد.

9)  امکان نمایش پنجره ی مرکز اطلاعات مشتری ( CIC : Customer Information Center  ) در تماس ورودی برای اپراتور بر اساس شماره ی پیگیری به جای شماره ی تماس (ویژه): در هنگام تماس مشتری با مرکز تماس می توان پس از پخش اعلامیه ا ی صوتی برای تماس گیرنده از او شماره ی پیگیری درخواست نمود ( مثلاً شماره ی قبض پذیرش، شماره ی قرارداد و ... ) و براساس شماره ی دریافتی از مشتری، تماس او به صفی ویژه وصل شود که اپراتورهای این صف هنگامی که تماس مذکور به آن ها هدایت می شود، همراه با شماره ی تلفن، شماره ی پیگیری وارد شده ی تماس گیرنده را نیز مشاهده نمایند. جستجوی سوابق تماس گیرنده در این حالت به جای شماره تماس، بر روی شماره ی پیگیری صورت می گیرد. مزیت روش ذکر شده در این است که اگر تماس گیرنده با شماره ی تماس جدیدی که در سند وی ثبت نشده است نیز تماس بگیرد، سیستم به طور خودکار او را تشخیص داده و سوابق سندهایش را در تماس با مرکز، برای اپراتور باز می کند.
 
*) گزارش های مرکز تماس: 
گزارش های تماس به چهار دسته ی کلی تقسیم می شوند:
1) گزارش های ریز تماس های انجام شده در بخشی به نام ترمینال مرکز تماس
2) گزارش های تجمیعی و تعدادی تماس های ورودی و خروجی در بخشی به نام مدیریت مرکز تماس
3) گزارش های زنده ( Real-Time ) از وضعیت کنونی مرکز تماس و قسمت های مختلف مرتبط با سیستم ویپ
4) گزارش اپراتوری مرکز تماس که نحوه ی عملکرد اپراتورها را به طور دقیق تر مشخص می نماید. 
امکان گزارش گیری های مفصل و با جزئیات زیاد از تماس های انجام شده یکی از نقاط مهم و متمایز راهکار ویپ است.
با توجه به تجربه ی بالای شرکت سروشان در طراحی و تحلیل نرم افزار، این شرکت با دقت خاصی این گزارش ها را تهیه کرده و امکان انواع گزارش گیری در سطوح مختلف داخلی، صف، گروه تماس و کل مرکز تماس را تهیه کرده است که در هر سطح، پارامترها و شاخص های متفاوتی مد نظر است. در ادامه به بررسی بخش های مختلف سیستم گزارش گیری تماس راهکار ویپ می پردازیم.
 
 10)گزارش های ترمینال مرکز تماس (ویژه): این قسمت شامل گزارش از ریز تماس های انجام شده در سطوح و شرایط مختلف می باشد. به طور کلی قابلیت های این بخش شامل موارد زیر می باشد:
1-10) ثبت گزارش ریز تماس ها در سطوح متفاوت داخلی، صف، گروه تماس و کل مرکز تماس که هر یک از این سطوح، دارای گزارش و پارامترهای مخصوص به خود است و گزارش های مربوط به هر بخش از نظر مفهومی با بخش های دیگر کاملاً متفاوت است.
2-10) ثبت تماس های ورودی، خروجی و داخلی.
3-10) ثبت کامل جزئیات تماس: مدت مکالمه، مدت انتظار، ساعت و تاریخ تماس، نام تماس گیرنده، شماره تماس، اپراتور پاسخ گو، جایگاه ابتدایی و انتهایی تماس گیرنده در صف انتظار، وضعیت خروج از صف در تماس های ناموفق (ترک صف تماس، پایان زمان انتظار تعیین شده در صف، خالی بودن صف تماس هنگامی که هیچ داخلی ای در آن وجود ندارد).
4-10) امکان پخش فایل صوتی هر تماس (در صورتی که امکان ضبط فایل های صوتی تماس های داخلی مورد نظر مطلوب باشد).
5-10) امکان جستجوی یک تماس بر اساس معیارهای متفاوت از جمله شماره یا نام تماس گیرنده، مدت انتظار و مکالمه،  تاریخ و ساعت تماس، تماس های مربوط به یک داخلی، اپراتور یا صف خاص و...
6-10) ثبت تماس با ویژگی های مختلف: ثبت تماس های انتقال یافته ( Transferred )، هدایت شده ( Directed ) ( تماسی که توسط داخلی یا صف قبلی جواب داده نشده و توسط سیستم ویپ و بر اساس تعریف انجام شده و قابل تغییر در سیستم به صف یا داخلی ای جدید هدایت شده است).
7-10) ثبت وضعیت تماس ها: پاسخ داده شده، عدم پاسخ، خط مشغول و سایر حالات تماس
8-10) امکان بررسی زنجیره ی یک تماس: هر تماس در مرکز تماس بین چه قسمت هایی در جریان بوده، به چه داخلی، صف و اپراتوری در این زنجیره وصل شده، کدام داخلی یا صف ها جواب گو بوده اند و کدام داخلی یا صف ها پاسخ نداده اند، مدت انتظار و مکالمه در هر مرحله چند ثانیه بوده و چه اپراتور یا داخلی هایی تماس را انتقال داده اند و انتقال صورت گرفته به کدام داخلی یا اپراتور بوده است.
9-10) امکان برقراری تماس سریع و بررسی سوابق اسناد مربوط به هر شماره ی تماس در مرکز اطلاعات مشتری با کلیک بر روی دکمه ی تماس سریع، پس از انتخاب سطر تماس مورد نظر در این قسمت
10-10) امکان هر نوع سفارشی کردن نتایج ریز تماس ها بر اساس تعیین شرط های لازم و گرفتن خروجی به فایل نرم افزار Microsoft Excel یا چاپ نتایج
10-11) امکان تشخیص و درج نام تماس گیرنده در گزارش های تماس بر اساس اطلاعات ثبت شده  از او در برنامه 
 
11) گزارش های مدیریت مرکز تماس (ویژه): این قسمت شامل گزارش های تجمیعی و تعدادی از کل تماس های انجام شده در سیستم ویپ می باشد. امکانات این بخش به قرار زیر است:  
1-11) تعداد تماس های ورودی و خروجی موفق بر اساس مدت تماس که شامل تماس های کوتاه، موثر و بلند می باشد. 
نتایج به  دست آمده بر اساس طول مدت تماس مؤثر قابل تعیین در نرم افزار است.
2-11) مجموع تعداد تمام تماس های ورودی و خروجی موفق و درصد سهم هر داخلی، صف، اپراتور از تماس های ورودی و خروجی موفق در یک بازه ی زمانی
3-11) تعداد تماس های ورودی و خروجی ناموفق به تفکیک بدون پاسخ، اشغال و سایر تماس های از دست رفته و مجموع تعداد کل تماس های ورودی ناموفق و درصد سهم هر داخلی، صف و اپراتور از تماس های ناموفق شرکت در یک بازه ی زمانی.
4-11) مقایسه ی وضعیت پاسخ گویی داخلی ها، صف ها، اپراتورها و بخش های مختلف شرکت از نظر سطح بهره وری.
5-11) ثبت تعداد مشتری های متمایز تماس گرفته با مرکز تماس در تماس های ورودی و خروجی موفق و ناموفق و یافتن سهم هر داخلی، صف و اپراتور در پاسخ گویی به مشتریان متمایز.
6-11) بدست آوردن میانگین انتظار و مکالمه در تماس های ورودی و خروجی به تفکیک داخلی، اپراتور، صف و کل مرکز تماس.
7-11) امکان گزارش گیری به تفکیک بازه های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی، سالانه از کل عملکرد مرکز تماس یا در بازه های زمانی مشخص.
8-11) سطح سرویس دهی مرکز تماس ( Call Center Service Level ): سطح سرویس دهی یکی از شاخص ( KPI ) های اصلی مرکز تماس است که مشخص می کند که آیا زمان انتظار تماس گیرنده در تماس های ورودی به شرکت بر اساس استانداردهای تعیین شده مناسب است یا اینکه نیاز به تغییر در ساختار مرکز تماس برای بهبود سرعت پاسخ گویی وجود دارد.
زمان انتظار تماس گیرندگان در این شاخص به بازه های 15 یا 20 ثانیه ای تقسیم می شود و بر این اساس تعداد تماس ها بر اساس مدت انتظار در بازه های: تا 15 ثانیه، 15 تا 30 ثانیه، 30 تا 45 ثانیه و ... قرار می گیرد. تعداد تماس ها در هر بازه بر روی نمودار نمایش داده می شود و به سرعت می توان از حال کلی مرکز تماس باخبر شد.
طبیعی است که هر چه مدت انتظار به حالت تا 15 ثانیه یا 15 تا 30 ثانیه نزدیک تر باشد، مدت انتظار تماس گیرنده کوتاه تر بوده و مرکز تماس وضعیت بهتری دارد.
9-11) جزئیات سطح سرویس دهی به تفکیک داخلی، صف و اپراتور: سطح سرویس دهی در حالت کل مرکز تماس، وضعیت کلی مرکز تماس را به سرعت مشخص می کند اما در صورت نامطلوب بودن نتیجه ی شاخص ذکر شده در مورد قبل، لازم است که مرکز تماس به تفکیک جزئیات بیشتری بررسی گردد. به کمک جزئیات سطح سرویس دهی دقیقاً مشخص می شود که میانگین بالای پاسخ گویی یا تماس های از دست رفته مربوط به کدام بخش های مرکز تماس و مربوط به کدام صف، اپراتور یا داخلی ها می باشد.
10-11) امکان ترسیم نمودارهای کاملاً پارامتریک: که بر اساس موضوعات گزارش گیری و پارامتر های تماس، کاملاً به دلخواه صورت می گیرد و یکی دیگر از نقاط قوت سیستم گزارش گیری راهکار ویپ سروشان می باشد. به عنوان مثال در هنگام ترسیم نمودار می توان داخلی ها یا اپراتورهای مورد نظر را از بین همه ی آن ها انتخاب کرد و با انتخاب پارامترهای گزارش گیری دلخواه مانند تعداد تماس های ورودی موفق و ناموفق یا درصد سهم پاسخ گویی، آن ها را بر روی نمودار با هم مقایسه نمود. نمودارهای تهیه شده از گزارش های مدیریت مرکز تماس را بر اساس نیاز می توان کاملاً سفارشی کرد و به راحتی نوع، رنگ، فونت های قسمت های مختلف، نحوه ی نمایش، میزان شفافیت و نحوه ی ترسیم سه بعدی و انواع معیارهای دیگر نمودار را تغییر داد و از آن خروجی های مختلف به عکس، فایل برنامه Microsoft Word ،HTML و چاپگر گرفت.
11-11) گزارش تراکم تماس: امکان گزارش گیری تعداد تماس داخلی، اپراتور، صف و کل مرکز تماس براساس ساعت های مختلف روز در طول یک بازه ی زمانی روزانه یا میانگین هفتگی، ماهانه، فصلی یا سالانه ی آن در یک بازه ی تاریخی وجود دارد که ساعات اوج تماس را نمایش داده و در صورتی که یک اپراتور یا داخلی در ساعاتی از روز، تعداد تماس های خارج از توان پاسخ گویی یا کمتر از حد لازم دریافت کند به سرعت قابل تشخیص است.
12-11) گزارش توزیع تماس: امکان گزارش گیری از پارامترهای مختلف دیگر مرکز تماس در ساعت های مختلف روز نیز وجود دارد.
13-11) امکان جستجو و فیلتر نتایج جستجو بر اساس صف، اپراتور، گروه تماس یا داخلی خاص در تاربخ و ساعت معین.
14-11) امکان گرفتن خروجی به فایل اکسل ( Microsoft Excel ) و چاپ نتایج گزارش.
 
12) گزارش های نظارت بر مرکز تماس (ویژه): با استفاده از این سرویس، مدیر خدمات، سرپرست مرکز تماس یا اپراتور مربوطه می تواند وضعیت زنده ( Real-Time ) کل سیستم ویپ و صف های مختلف را مشاهده نماید. امکانات این بخش شامل موارد زیر می باشد:
1-12) اطلاع از وضعیت کنونی صف های مختلف ( صف مرکز تماس، VIP، نمایندگان، نظارت و هر صف تعریف شده ی دیگر در سیستم ) از این نظر که چه تعداد تماس گیرنده اکنون در هر صف قرار دارند، شماره ی تماس آن ها و مدت انتظار و جایگاه هر کدام در صف، میانگین انتظار و پاسخ گویی و تعداد تماس های موفق و از دست رفته ی هر صف از ابتدای روز تاکنون، اپراتورهای موجود در هر صف تماس و وضعیت آن ها ( در حال مکالمه، DND، عدم امکان پاسخ گویی، در حال زنگ خوردن، غیرفعال ) و در صورتی که اپراتورها در حال مکالمه باشند، شماره ی تماس، طول مدت مکالمه، نوع تماس (ورودی یا خروجی) و... 
2-12) امکان ایجاد تغییر در مرکز تماس به صورت لحظه ای: امکان ایجاد تغییر در ساختار صف ها، تخصیص افراد جدید به یک صف در صورت ورود تماس های زیاد به آن در یک مقطع زمانی، امکان اتصال فوری و بدون نوبت یک مشتری ویژه ی منتظر در صف به یک اپراتور، امکان پایان دادن به تماس های طولانی یک اپراتور یا منع پاسخ گویی یک داخلی مشخص، امکان شنود تماس های در جریان در صف های مختلف و امکان صحبت با هر اپراتور بدون اینکه صدا به طرف دیگر تماس منتقل شود.
3-12) امکان بررسی خطوط تلفن متصل به سیستم و اطمینان از صحت عملکرد و سلامت زیر ساخت های سخت افزاری سیستم ویپ و همچنین امکان مشاهده ی خط استفاده شده در برقراری هر تماس
 
13) گزارش اپراتوری مرکز تماس (ویژه):  این گزارش تکمیل کننده ی گزارشات مرکز تماس است و به کمک آن می توان عملکرد اپراتورها در مرکز تماس را با دقت بیشتری بررسی نمود. موارد این قسمت به قرار زیر است:

1-13) ورود/خروج ( Register/Unregister ): تاریخ، ساعت و مدتی که داخلی یک اپراتور در مرکز تماس در دسترس بوده و تاریخ و ساعت خروج وی از مرکز تماس.
2-13) مزاحم نشوید ( DND ): تاریخ، ساعت و مدت استفاده از این قابلیت توسط اپراتور.
3-13)انتظار ( Hold ): تاریخ، ساعت و مدت انتظار و شماره ی تماسی که توسط اپراتور در حالت انتظار قرار گرفته است.
4-13) بررسی صندوق صوتی ( Voicemail Check ): تاریخ و ساعت بررسی صندوق صوتی توسط اپراتور و تعداد پیام های جدید یا شنیده نشده ی وی.
5-13)انتقال تماس ( Transfer ): تاریخ و ساعت انتقال تماس انجام شده همراه با درج شماره ی مقصد و شماره ی تماس.
6-13)سپردن تماس ( Forward/Divert ): تاریخ، ساعت و مدت استفاده از این وضعیت تلفن توسط اپراتور به همراه درج شماره ی مقصدی که تماس ها به آن سپرده شده است.
7-13) ضمیمه ی تماس ورودی ( Incoming Call File Attachment ): تاریخ و ساعت ضمیمه ی فایل صوتی تماس ورودی به سند مشتری توسط اپراتور با درج شماره ی تماس ورودی و موفق یا ناموفق بودن ضمیمه.
8-13) ضمیمه ی خودکار تماس خروجی ( Outgoing Call File Attachment ):  تاریخ، ساعت و شماره تماس  خروجی ای که فایل صوتی آن به طور خودکار به سند انتخاب شده توسط اپراتور ضمیمه شده است به همراه قید موفق یا ناموفق بودن ضمیمه.
9-13) تغییر تنظیمات تلفن از قبیل تغییر سخت افزار پخش زنگ تلفن، اسپیکر و میکروفن تلفن و همچنین تغییر صدای زنگ تلفن با درج تاریخ، ساعت و جزئیات تغییر انجام شده.
10-13) رد تماس ( Reject ):  تاریخ و ساعت رد تماس انجام شده توسط اپراتور همراه با درج شماره  تماس رد شده.
11-13) ورود ناموفق ( Failed Registration ): ثبت ورود ناموفق اپراتور همراه با بیان علت آن.

14) سرویس نظرسنجی:
می توان در پایان مکالمات برای تماس های انجام شده، نظرسنجی انجام داد و این نظرسنجی می تواند به صورت ضبط فایل صوتی نظر تماس گیرنده، ارتباط مشتری با بخش مورد نظر برای جویا شدن نظر وی توسط اپراتورهای مرتبط و یا به صورت کاملاً خودکار باشد که با پخش پیامی صوتی، نظر تماس گیرنده به صورت عددی بین 1 تا 5 یا 0 تا 9 گرفته می شود یا امکان انتخاب برای تماس گیرنده از بین چند گزینه ی کیفی (مانند نامناسب، معمولی، مناسب، خوب، بسیار خوب و ...) و وارد کردن عدد مربوط به گزینه ی انتخاب شده وجود دارد.
در این حالت امکان گزارش گیری از نظرات تماس گیرندگان در بازه های زمانی مختلف و بردن نظرات بر روی نمودار نیز وجود دارد.
 
15) امکان ارتباط با وب سرویس ها یا API های شرکت سروشان و امکان تهیه ی وب سرویس ها و API های جدید از بخش های مختلف برنامه جهت ارتباط با سیستم ویپ (ویژه):
هر یک از قسمت های نرم افزار سروشان که به طور بالقوه امکان استفاده از آن ها و ارتباط با آن ها در تماس های تلفنی وجود داشته باشد را می توان به صورت وب سرویس در آورد و از آن در ارتباط با سیستم ویپ برای خواندن، به روز رسانی، ثبت یا حذف اطلاعات در نرم افزار بر اساس اطلاعات ورودی از صفحه کلید تلفن تماس گیرنده در هنگام برقراری تماس یا هدایت هوشمند تماس ورودی به بخش های مختلف بر اساس این اطلاعات استفاده کرد. به این ترتیب امکان برنامه نویسی و ارتباط نرم افزار سروشان با راهکار ویپ در لایه های مختلف و بر اساس نیازهای جدید وجود دارد.
 
16) امکان ارتباط سیستم ویپ با وب سرویس ( Web Service ) های مختلف برای دریافت اطلاعات تماس گیرنده و هدایت تماس ها
 
17) سرویس ارتباط گویای مبتنی بر VoIP (ویژه):
این مورد، نمونه ای از برنامه نویسی پیشرفته ی سرور تلفن به کمک PHP برای ارتباط نزدیک و مداوم در سطوح مختلف با نرم افزار سروشان می باشد.
در این سرویس از تماس گیرنده، شماره ی کار (شماره ی قبض) خواسته می شود که به کمک صفحه کلید تلفن وارد می شود سپس این شماره به کمک ارتباط با وب سرویسی از نرم افزار سروشان که به این منظور طراحی شده بررسی می شود و در صورت صحیح بودن، وضعیت محصول به مشتری اعلام می شود. 
وضعیت محصول حالات مختلف زیادی دارد مانند: 
- دستگاه تعمیر شده است و هزینه ی آن X هزار و Y ریال می باشد.
- منتظر اعزام تکنسین فنی
- کار مرکز سرویس بر روی این دستگاه تمام شده است.
- منتظر قطعه
  
لازم به ذکر است که عملکرد کل مراحل این سرویس و پیام های پخش شده در آن به صورت کاملاً خودکار و بدون دخالت اپراتور انسانی صورت می گیرد.
فایل صوتی خوش آمدگویی، ورود شماره ی کار، خداحافظی و تمام کلمات و جملات بکار رفته در پاسخ های صوتی و وضعیت کار، قابل تعیین و تغییر توسط کاربران نرم افزار که به این بخش دسترسی دارند می باشد و تغییرات انجام شده بلافاصله در این سرویس اعمال می شود.
مدت انتظار برای ورود شماره ی کار تماس گیرنده قابل تعیین است و از این سرویس در بخشی از نرم افزار به نام "سوابق تماس های ورودی سیستم پاسخ گویی" می توان گزارش تهیه کرد.
این گزارش شامل تاریخ، ساعت، شماره تماس و شماره ی کار وارد شده توسط هر مشتری می باشد.
کل این سرویس به عنوان یک اپراتور خودکار پاسخ گویی برای اعلام وضعیت کار به مشتری عمل می کند و می توان آن را در یک IVR قرار داد که در هر ساعت از شبانه روز، پاسخ گوی تماس گیرندگان باشد.