خانه
 
  


 درباره ما

    {{title}}


همواره سازمان ها به دنبال برقراري يک ارتباط ساده، ارزان و سريع بين مخاطبين بيرونی و واحدهاي داخلي خود هستند. به همين خاطر است که پيام کوتاه به عنوان يکي از ارزان ترين و قابل دسترس ترين روشهاي اطلاع رساني در سازمان ها مورد استفاده قرار مي گيرد .

امکان پخش کار مبتني بر پيام کوتاه، مي تواند با ايجاد يک ارتباط دو سويه نقش مهمي در اطلاع رساني سرويس هاي درخواستي مشتريان، بين مرکز خدمات و سرويسکاران داشته باشد و از آنجا که طراحي سرويس به صورت دوطرفه مي باشد، مرکز خدمات پس از فروش مي تواند به صورت لحظه اي از وضعيت تمامي سرويس هاي ارجاع شده به سرويسکار، با خبر شود و در لحظه،تصميمات لازم را اتخاذ نمايد.

زماني که مرکز خدمات، درخواست سرويس و اعلام خرابي مشتري را ثبت سيستم کرده و براي آن قبض پذيرش صادر مي کند، به صورت خودکار اطلاعات قبض پذيرش در قالب يک پيامک براي تکنسين و يا نماينده خدمات مورد نظر ارسال می گردد،در واقع کار از طريق پيامک به سرويسکار ارجاع مي شود.

سرويسکار پس از دريافت پيامک، ميتواند در هر لحظه مرکز خدمات را با ارسال پيامک از وضعيت کار ارجاع شده به خود مطلع نمايد بديهي است هر مرکز خدماتي بر اساس سياست هاي کاري خود ميتواند فرآيند ها و مراحل کاري انجام يک سرويس را، که سرويسکار موظف به گزارش آنها مي باشد، در اين بخش از نرم افزار تعريف نمايد. (نظير دريافت کار ، هماهنگي با مشتري، اعزام نيرو به محل مشتري، عدم حضور مشتري ،کنسل کردن کار توسط مشتري، کنسل کردن کار از سوي سرويسکار ، در حال انجام سرويس، اتمام سرويس و ... ) و به هر يک از اين وضعيت ها کدي را اختصاص دهد تا در ادامه، سرويسکار براي مطلع کردن مرکز از وضعيت سرويس، کد مربوطه را پيامک کند. در چنين شرايطي،سيستم، کدهاي پيامک شده از سوي سرويسکار را دريافت کرده و پردازش مي کند و به صورت خودکار آخرين وضعيت سرويس را به رويت مرکز خدمات ميرساند.ضمنا مرکز خدمات ميتواند تمامي وضعيت هاي قبلي انجام اين سرويس را که پيشتر از جانب سرويسکار به مرکز، پيامک شده است، با جزييات و در لحظه ملاحظه کند .

به نظر مي آيد در خصوص شرکتهايي که به ارائه سرويس در محل مشتري اقدام ميکنند و در شهري نظير تهران و يا در سطح کشور کال سنتر دارند وجود چنين سيستمي مفيد واقع گردد.

اين سرويس در کنار سرويس پخش کار از طريق وب ميتواند شرايطي را براي سازمان خدمات فراهم کند که اگر سرويسکاري به دليل محدويت هايي نظير سطح پايين دانش، فقدان بستر مناسب اينترنت و يا نبود تبلت، کامپيوتر و يا اسمارت فون نميتواند از طريق امکانات تحت وب سروشان با مرکز در ارتباط باشد از اين روش با مرکز ارتباط برقرار نمايد.